Provincie Gelderland


Aanleg rotondes in de Van Heemstraweg in Dreumel en Wamel

28 april 1999

Nr. 99-175

De provincie is gestart met de aanleg van twee rotondes in de Van Heem straweg in Wamel en Dreumel. Het gaat om de kruisingen ter hoogte van de Nieuwstraat en de Van Heemstraweg in Dreumel en de Parkenstraat/Hollenhof en de Van Heemstraweg in Wamel. Afhankelijk van de weerssituatie zijn de werkzaamheden eind juni voltooid.

Verkeer
Het verkeer zal enige hinder ondervinden van het werk. Doorgaand verkeer op de provinciale weg wordt geregeld met een tijdelijke verkeers regelinstallatie (VRI). Het verkeer dat normaal op het kruispunt zou afslaan wordt net als het kruisend verkeer met borden omgeleid. (Brom)fietsers kunnen de provinciale weg wel oversteken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer Wanders, tel (06) 513 26 321, e-mail j.wanders@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Kelderman, tel. (026) 359 90 06, e-mail h.kelderman@prv.gelderland.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanleg rotondes in de Van Heemstraweg in Dreumel en Wamel '
Lees ook