Gemeente Voorburg-Leidschendam


Aanleg snelheidsremmers in Leidschendam-Voorburg

Persbericht Leidschendam-Voorburg, 21 juni 2002
---

De gemeente Leidschendam-Voorburg start maandag 1 juli met de aanleg van een aantal snelheidsremmers in de Dillenburgsingel, de Graaf Willem de Rijkelaan en de Burgemeester Kolfschotenlaan in Leidschendam.

In het doorgaande deel van de Dillenburgsingel komen busvriendelijke drempels. Deze snelheidsremmers zijn zo vormgegeven dat een personenauto er altijd voor moet afremmen, maar een bus de drempel zonder hinder kan passeren. Daarbij wordt de drempel begeleid door een wegversmalling zodat twee elkaar tegemoetkomende autos op elkaar moeten wachten.

In de Graaf Willem de Rijkelaan wordt de voetgangersoversteekplaats bij de Prinses Marie-Louiselaan op een verkeersplateau gelegd. Dit plateau verlaagt de snelheid van het wegverkeer op de Graaf Willem de Rijkelaan en maakt de schoolroute van en naar basisschool De Tandem aan het Valkhof veiliger.

In de Burgemeester Kolfschotenlaan worden twee drempels aangelegd die er net zo uitzien als de drempels voor het Veurs College. De kruising met het Fluitpolderplein krijgt een verkeersplateau. De huidige voorrangssituaties verdwijnen; daarmee wordt de Burgemeester Kolfschotenlaan een 30-km-gebied.

De snelheidsremmers hebben tot doel de veiligheid te bevorderen en het doorgaande verkeer te weren. Mede door een aanpassing van de bocht Heuvelweg Prinsensingel en de reconstructie van de Prinsensingel, die beide op korte termijn worden uitgevoerd, zal het doorgaande verkeer van de Heuvelweg via de Prinsensingel naar de Noordsingel worden geleid.

Uitvoerder van het werk is Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys en Zoon B.V.

De aanleg vergt ongeveer twee weken. De totale kosten bedragen ruim 69.000 euro.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanleg snelheidsremmers in Leidschendam-Voorburg '
Lees ook