Gemeente Oegstgeest

Aanleg Speelvoorziening Jan David Zocherpark

Vorige week is er een begin gemaakt met de werkzaamheden voor de speelvoorziening in het Jan David Zocherpark in de Morsebel. De verwachting is dat de werkzaamheden eind oktober 2001 kunnen worden afgerond.De speelvoorziening bevindt zich langs het Lotte Stam - Beesepad ter hoogte van de Gerrit Rietveldlaan. De speelvoorziening omvat twee geasfalteerde velden voor skate- , sport - en spelmogelijkheden, een grasveld en een jeu de boulesbaan. De skatetoestellen worden gevormd door een jump-ramp, een funbox, een quarterpipe en een slidebar. Dit betreft kleinere toestellen met volop gebruiksmogelijkheden.
Op het andere veld zijn mogelijkheden voor voetbal, tennis, basketbal, volleybal, enzovoort. Op een apart gedeelte wordt er een jeu de boulesbaan aangelegd. Het grasveld biedt tezijnertijd volop mogelijkheden voor diverse soorten sport- en spelgebruik. De terreininrichting is mede bepaald in overleg met betrokken bewoners en kinderen die enthousiast in de werkgroep hebben deelgenomen. Na de aanleg van de velden zal het grasveld worden ingezaaid en zullen er bomen en beplanting worden aangebracht. Dit is echter afhankelijk van de weersgesteldheid.

Deel: ' Aanleg Speelvoorziening Jan David gemeente Oegstgeest '
Lees ook