Gemeente Tilburg

10 mei 2012 12044
Aanleg sternetfietsroute Renkumlaan
Start werkzaamheden maandag 21 mei 2012
De gemeente start maandag 21 mei 2012 met de aanleg van de sternetfietsroute Reeshof in de Renkumlaan tussen de Reuverlaan en de Roodeschoolstraat. Door het aanleggen van het fietspad wordt de rijbaan versmald naar een breedte van 3,5 meter. Tijdens de werkzaamheden is de Renkumlaan ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden ongeveer vier weken. Werkzaamheden
Aan beide kanten van de Renkumlaan komt een fietsstrook van rode klinkers van 1,5 meter breed. De aannemer past ook de kruising met de Roosterenstraat aan. Dit wordt een kruising waar verkeer uit de Renkumlaan voorrang krijgt op verkeer uit de Roosterenstraat. Het fietspad in de Renkumlaan sluit aan op de Spaarnwoudelaan en fietsstraat in de Roodeschoolstraat. Definitief ontwerp
Het definitief ontwerp is te vinden op de website http://openbarewerken.tilburg.nl. Hier kunt u via de complete index doorklikken naar de Renkumlaan.
Verkeersmaatregelen
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De fasering betreft globaal Roodeschoolstraat - Reeuwijkstraat, Reeuwijkstraat - Roosterenstraat en Roosterenstraat - Reuverlaan. De Renkumlaan is ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. De zijstraten blijven bereikbaar. Route stadsbus (lijn 2 en 3)
Tijdens de werkzaamheden kan de stadsbus (lijn 2 en 3) niet zijn gebruikelijke route door de Renkumlaan rijden. De halte in de Renkumlaan wordt tijdelijk niet gebruikt. De dichtstbijzijnde haltes liggen aan de Middeldijkdreef en de Ridderkerksingel/Spaarnwoudelaan. De omleiding voor de bus loopt in beide richtingen vanaf de Middeldijkdreef en de Spaarnwoudelaan over de Bijsterveldenlaan en vervolgt dan de normale route. Mogelijke overlast
U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. Ook kan uw woning tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Sternet fietsroute Reeshof
Het hoofdfietsnetwerk in Tilburg heet het sternet. Het zijn in feite de 'snelwegen' voor de fietser. Deze routes verbinden de belangrijkste bestemmingen met elkaar. Pagina 2 van 2
In de Reeshof ontbreekt momenteel voor fietsers een goede verbinding naar Vossenberg. De nieuwe route gaat lopen via de Renkumlaan, Mingersbergstraat, Oostburgstraat en de Roodeschoolstraat. Fietsers kunnen vervolgens via de nog aan te leggen fietsbrug (halverwege 2013 klaar) bij de Voldijk over het Wilhelminakanaal naar Vossenberg.

Deel: ' Aanleg sternetfietsroute Renkumlaan '
Lees ook