Gemeente Tilburg


15-1-99

Aanleg telecommunicatiekabels kost voortaan leges

Doordat eind vorig jaar de nieuwe Telecommunicatiewet in werking is getreden, is de vrijdom van leges voor het aanleggen van kabels vervallen.
Vandaar dat het college van b&w aan de gemeenteraad voorstelt de legesverordening daar op aan te passen. Voorgesteld wordt een tarief te hanteren van 496,15 voor een ononderbroken tracé tot 500 meter. Bij een melding voor een tracé langer dan 500 meter wordt voor de verschuldigde leges uitgegaan van de dan te maken kosten. Op basis van de nieuwe wet dienen bedrijven aan het college van b&w toestemming te vragen voor het aanleggen van kabels voor telecommunicatiedoeleinden. Vaak gaat het dan om gemeentegrond. In de oude situatie was er slechts één telecommunicatiebedrijf: de PTT. Omdat dit aanvankelijk een overheidsbedrijf was, was men vrij van legesheffing. Daarna zijn er andere aanbieders bijgekomen en is de oude PTT als KPN geprivatiseerd. Hierdoor is de vrijdom van leges van rechtswege komen te vervallen. De in rekening te brengen tarieven worden bepaald op basis van een raming van de kosten voor de te verrichten werkzaamheden.

Contactpersoon:

- Ron de Rooij, Publiekszaken, telefoon 013 - 542 9725
- Linda van Maaren, Concernstaf, telefoon 013 - 542 8921

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanleg telecommunicatiekabels Tilburg kost voortaan leges '
Lees ook