Gemeente Rijswijk


Overeenstemming over aankoop grond café grond De Halve Maan

Rijswijk, 12 februari 1999

Gezamenlijk persbericht Stadsgewest Haaglanden/Gemeente Rijswijk

Vandaag is een principe-overeenkomst bereikt tussen het stadsgewest Haaglanden en de eigenaar van café De Halve Maan, de heer H. Ballemaker over de aankoop van een stuk grond langs de Sir W. Churchilllaan in Rijswijk. Met de aankoop van dit stuk grond kan de aanleg van tramlijn 17 ter plaatse nu zeer snel worden afgerond, zodat het gehele tracé tot en met Wateringse Veld per eind augustus door de tram kan worden gebruikt.

Een deel van de overeenkomst betreft een nieuwbouwplan van de heer Ballemaker om zijn horeca-activiteiten voort te kunnen zetten. Bij het tot standkomen van dit deel van de overeenkomst is de gemeente Rijswijk nauw betrokken geweest. Conform het geldende bestemmingsplan zal de heer Ballemaker een bouwplan bij de gemeente indienen voor horeca en kantoren op vrijwel de huidige locatie van de Halve Maan aan de Sir W. Churchilllaan hoek Lange Kleiweg te Rijswijk.

realisatie bouwplan Halve Maan in drie fasen

De realisatie van het nieuwbouwplan voor de Halve Maan zal in drie fasen verlopen.
Allereerst zal op zeer korte termijn het huidige terras van het café worden verplaatst, zodat de aanleg van tramlijn 17 doorgang kan vinden.
Hierna zal het café de Halve Maan worden ondergebracht in een tijdelijke voorziening aan de Treubstraat.
Daarna zal de huidige bebouwing van café De Halve Maan worden gesloopt waarna aansluitend nieuwbouw kan worden gerealiseerd. De gemeente Rijswijk en de heer Ballemaker gaan er vanuit dat de tijdelijke voorziening aan de Treubstraat niet langer dan strikt noodzakelijk in bedrijf zal zijn.Afdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Aanleg tram 17 in Rijswijk snel afgerond '
Lees ook