Gemeente Den Haag


12 januari 1999

Aanleg tramsporen in de Jan van der Heijdenstraat

Het college van Burgemeester en Wethouders zal binnenkort aan de raad voorstellen in te stemmen met de aanleg van een tramtracé in de Jan van der Heijdenstraat en op het Lorentzplein. De sporen van dit tracé zullen aansluiten op de bestaande tramsporen in de Gouverneurlaan, de Rijswijkseweg/Haagweg en de Oudemanstraat. Aanleg van het trac gebeurt in het kader van het Masterplan AggloNet. De tramsporen worden gebruikt door tramlijn 1 (Delft-zuid-Scheveningen) en de nieuwe tramlijn 15 (Nootdorp via Ypenburg naar het Statenkwartier). Volgens planning zal de tram bij de invoering van de zomerdienstregeling 2002 rijden over het nieuwe tracé.

Om aan de bezwaren van de aan de Jan van der Heijdenstraat gevestigde winkeliers tegemoet te komen, is de keuze gevallen op een overrijdbare vrije baan. Omdat het aantal rijstroken door aanleg van het tracé terug wordt gebracht tot één per richting, wordt de baan overrijdbaar om filevorming bij laden en lossen te voorkomen. Fietsen parkeerstroken blijven gehandhaafd. Tussen de twee tramsporen zal wel een fysieke scheiding worden aangebracht. Hierdoor wordt over de trambaan keren door autoverkeer buiten de aangegeven kruispunten voorkomen. Keren kan tussen Lorentzplein en Rijswijkseweg alleen ter hoogte van de Pasteurstraat. Dit is vergelijkbaar met de oude situatie. Het door de winkeliersvereniging voorgestelde alternatief tracé bleek niet haalbaar omdat er zeer veel ingrijpende aanpassingen nodig zouden zijn. Zo zou de spoorverlegging ten koste gaan van de aan de Laakkade gelegen school- en kindertuinen. Ook zou de vrije baan op de Rijskwijkseweg verbreed moeten worden. Dit en de hoge kosten die de veranderingen met zich mee zouden brengen hebben er mede toe geleid dat een keuze is gemaakt voor het tracé aan de Jan van der Heijdenstraat.

Deel: ' Aanleg tramsporen in de Haagse Jan van der Heijdenstraat '
Lees ook