Ingezonden persbericht


Internet Society Nederland
PERSBERICHT ISOC

De vereniging voor internetminded professionals, beleidsmakers en doordenkers in Nederland.

Aanleg van breedbandige internettoegang in Nederland

Commissie onderzoekt implementatie rondom breedbandcommunicatie

Zoetermeer, 11 oktober 2001

In weerwil van het economisch klimaat in Nederland en daarbuiten bestaat er een steeds urgentere noodzaak aan structurele verbetering van de (internet)infrastructuur richting eindgebruikers, de zogenaamde 'first mile'. Het transport van dataverkeer heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. De behoefte aan meer bandbreedte blijft toenemen gezien de huidige trends in het internetgebruik van consumenten en zakelijke gebruikers.

Internet Society Nederland (ISOC.nl) heeft daarom een commissie opgericht die zich de komende maanden zal buigen over de diverse aspecten die spelen bij implementatie van een breedbandige (internet)infrastructuur in Nederland. De commissie zal worden voorgezeten door Henk Koning, directeur van Nederlands bekendste breedband diensten- en infrastructuurproject Kenniswijk en voormalig directeur van UPC in Nederland.

De 'Commissie Koning' zal nader onderzoek doen naar de specifieke problematiek die speelt rondom de aanleg van fijnmazige internetinfrastructuren. Daarbij gaat het om een aantal deelgebieden zoals infrastructuur, diensten, contentorganisatie/-distributie, beheer/coördinatie en financiering. Opdracht voor de commissie is het verzamelen en bundelen van kennis die van belang is voor de realisatie van dergelijke netwerken. Ook worden recente ontwikkelingen en ervaringen in het eindrapport meegenomen. Het is een teleurstellende ontwikkeling dat het bedrijf Bredband zich terugtrekt uit Nederland. ISOC.nl heeft waardering voor de durf en inventiviteit waarmee dit bedrijf heeft geprobeerd in Nederland een aanvang te maken met de aanleg van een breedband glasvezelnetwerk. In de toekomst zullen vergelijkbare initiatieven een belangrijke rol spelen bij de uiteindelijke realisatie van de gewenste internetinfrastructuur. De commissie zal begin volgend jaar haar resultaten aanbieden aan de betrokken ministeries.

De activiteiten van de commissie Koning zijn een voortzetting van het werk van een eerdere commissie van ISOC.nl, destijds onder leiding van voormalig minister van Economische zaken Koos Andriessen. In juni van dit jaar presenteerde ISOC.nl de resultaten van deze onderzoekscommissie in het rapport 'Slim Graafwerk'.

Deel: ' Aanleg van breedbandige internettoegang in Nederland '
Lees ook