Aanleg vogelvriendelijke voorbeeldtuinen Oldegalileën

Persbericht:

Aanleg vogelvriendelijke voorbeeldtuinen Oldegalileën.

De Groene Apotheek tovert een braakliggend terrein aan de Oldegalileën om tot vier vogelvriendelijke modeltuinen. Inge Koch van de Groene Apotheek plant zaterdag 11 maart tijdens NL Doet samen met wethouder Isabelle Diks en Harry van der Velde van Vogelbescherming Nederland de eerste heggen. Uw redactie is zaterdag 11.00 uur van harte welkom aan de Oldegalileën 98 te Leeuwarden.

Doel van de voorbeeldtuinen is te laten zien dat een onderhouds- en vogelvriendelijke groene tuin niet veel werk hoeft te zijn. De Groene Apotheek wil inwoners van de gemeente met de modeltuinen inspireren en stimuleren (een deel van) hun tegels uit de tuin te halen. Want groen is gezond voor mens en dier! Inwoners kunnen vanaf 11 maart de tuinen bezichtigen.

Het project kwam tot stand samen met Vogelbescherming Nederland, gemeente Leeuwarden en in het kader van Operatie Steenbreek met de Friese Milieufederatie en het Kenniscentrum Burger en Biodiversiteit van Hogeschool Van Hall Larenstein. Vogelbescherming Nederland ontwierp de modeltuinen. Gemeente Leeuwarden stelde de grond beschikbaar en maakte deze klaar voor de aanleg. Het Oranje Fonds en NL Doet ondersteunen het initiatief financieel.

Deel: ' Aanleg vogelvriendelijke voorbeeldtuinen Oldegalileën in Leeuwarden '
Lees ook