Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO)

Nieuws

Leden WLTO over het algemeen positief gestemd

Aanloop naar WLTO Jaarcongres succesvol verlopen

Op dinsdag 14 december houdt de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie haar Jaarcongres in het RAI Congrescentrum in Amsterdam. Vooraanstaande sprekers geven dan hun visie op de consequenties van de ontwikkelingen in Europa voor de agrarische ondernemer. Tussen 4 november en 2 december is de aanloop naar het Jaarcongres genomen met negen `Roadshows' in de kringen van de WLTO. Daarin werd de discussie geopend met vertegenwoordigers van het Europese Parlement, het Ministerie van LNV en agrariërs die al op Europese schaal ondernemen. De Roadshows werden door ca. 1.000 leden van de WLTO bezocht en de stemming was over het algemeen positief. De leden zien vooralsnog meer kansen dan bedreigingen voor de ontwikkeling van hun bedrijven.

Succesfactoren voor Nederlandse land- en tuinbouw De Nederlandse land- en tuinbouw zal zich goed staande kunnen houden in Europa na 2000. Haar succesfactoren zijn het hoge kennisniveau en de handelsgeest van de Nederlandse agrariër, in combinatie met het (historisch gegroeide) vermogen tot het aangaan van sterke samenwerkingsverbanden. Dat is de conclusie naar aanleiding van de laatste twee Roadshows op 1 en 2 december jongstleden. Op 1 december, in de kring Westland, was voornamelijk de glastuinbouw vertegenwoordigd. Daar oriënteert men zich op nevenvestigingen elders in Europa (zoals Spanje en Italië) of Afrika. Bij voorbeeld om `jaarrond' verse groenten te kunnen leveren of om basismateriaal tegen een gunstigere kostprijs te kunnen opkweken. Op 2 december, in kring Zuid-Holland Oost, waren voornamelijk melkveehouders vertegenwoordigd. Kringvoorzitter Bikker gaf aan dat de sterke punten van zijn kring de extensiviteit van de veehouderij in een prachtig landschap zijn. `En dat is goed te verkopen in het Europa van nu en na 2000'. De hoogte van de grondprijs werd ervaren als een struikelblok bij het bewaren van die extensiviteit. Spreker B. Prins, voorzitter van de European Dairy Farmers, gaf als oplossingsrichting een samenwerkingsverband met akkerbouwers aan, in plaats van het kopen van meer grond. `Als we bovendien meer met ons hoofd dan met onze handen werken, ligt een goede marge door maximale productie in maatschappelijke context nog steeds binnen ons bereik.' Punt van zorg in beide kringen was de harmonisatie van het Europese beleid, die te lang op zich laat wachten. Aan de toenemende macht van de `grootsupers' wil men het hoofd bieden door coöperaties te vormen of op andere wijze meer samen te werken. De optie `emigreren omdat de Nederlandse en Europese regelgeving te beperkend gaat werken' bleek in kring Zuid-Holland Oost nauwelijks aan de orde.

Antwoorden in WLTO Jaarcongres
Een weerslag van de discussies tijdens de Roadshows wordt in de congresdocumentatie opgenomen en aan de sprekers op het WLTO Jaarcongres op 14 december voorgelegd. Zij zullen hierop tijdens de forumdiscussies nader ingaan. Tevens presenteert de WLTO ook daar de `Europahandleiding', die in samenwerking met de Rabobank tot stand is gekomen. Met de Roadshows, het Jaarcongres en de Handleiding wil de WLTO haar leden en relaties handvatten bieden om ook in het Europa na 2000 als agrarisch ondernemer stand te kunnen houden.

09-12-1999

Terug naar overzicht

Deel: ' Aanloop naar WLTO Jaarcongres succesvol verlopen '
Lees ook