expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

AANMELDING GESTART VOOR PROEF LANGERE EN/OF ZWAARDERE

VRACHTWAGENCOMBINATIES

Vandaag start de aanmelding voor een proef met langere en/of zwaardere vrachtwagens. Doel hiervan is om te bezien in hoeverre het gebruik van dergelijke vrachtwagens een positief effect heeft op het milieu (minder voertuigbewegingen, energiegebruik en emissies) en kan leiden tot een terugdringing van congestie. De proef biedt maximaal 15 vervoerders de mogelijkheid om vanaf voorjaar 2000 tot 1 oktober 2002 met een ontheffing voor vrachtwagencombinaties te rijden van maximaal 25,25 meter lengte en / of maximaal 60 ton totaalgewicht. Minister Netelenbos heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Uit oogpunt van verkeersveiligheid moeten mogelijke deelnemers aan voorwaarden voldoen. Het gaat hierbij om de te rijden trajecten, de vrachtwagencombinaties en de chauffeurs. Zo kunnen vervoerders zich aanmelden met 1 combinatie op maximaal 3 intermodale vervoerstrajecten van elk maximaal 50 km lang. Van deze 50 km mag maximaal 5 km bestaan uit wegtypen zonder gescheiden infrastructuur voor langzaam en snelverkeer. Het begin-of eindpunt van een traject dient altijd een overslagpunt naar binnenvaart, spoor of shortsea te zijn.

Aan de vrachtwagencombinaties zelf worden een groot aantal eisen gesteld, zoals bijvoorbeeld specifieke eisen ter vermindering van de 'dode hoek', aan het minimale vermogen, dichte zij-afscherming tussen de assen, een voorziening voor frontale aanrijdingen, extra eisen aan de spat en sproeivoorzieningen, ABS op alle voertuigen van de combinatie, en extra voorzieningen voor de zichtbaarheid van de zijkant. Ook aan de chauffeur worden extra eisen gesteld.

De proef en de gestelde voorwaarden zijn in overleg met de brancheorganisaties ontwikkeld.

Deel: ' Aanmelding proef vrachtwagens gestart '
Lees ook