Waterschapsverkiezingen: Amstel, Gooi en Vecht


Aanmelding voor AGV-bestuur gesloten 26-3-2003

20 en 21 maart jl. zijn de kandidaten voor het nieuwe algemeen bestuur van AGV aangemeld. Het stembureau van AGV heeft de kandidaatstellingen in een besloten bijeenkomst onderzocht; een aantal daarvan blijkt nog niet compleet te zijn. Die kandidaten kunnen dit tot en met vrijdag 28 maart herstellen. Van deze bijeenkomst is een procesverbaal opgemaakt. Dit ligt met ingang van 26 maart 2003 tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van AGV, Larenseweg 30 te Hilversum. De terinzagelegging eindigt als over de toelating van de gekozen leden van het nieuwe bestuur onherroepelijk is besloten. Dat is in beginsel op 7 juli 2003. Tevens liggen tot die tijd de opgaven tot kandidaatstelling ter inzage.

Maandag 31 maart is er 's avonds een openbare bijeenkomst in het AGV/DWR-gebouw in Hilversum (Larenseweg 30) waar besloten wordt over de geldigheid van de ingediende kandidaatstellingen. De verkiezingen zelf zijn van 28 mei tot en met 12 juni, 12.00 uur. Voorafgaand aan de verkiezingen worden de stempakketten verstuurd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanmelding voor AGV-bestuur gesloten 26-3-2003 '
Lees ook