Aanmelding voor de driejarige huisartsopleiding 2002-2005

26 juli 2001

De Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) en de hoofden van de Huisartsopleiding maken bekend dat de opleiding tot huisarts op 1 maart 2002 begint.

Aanmelden voor huisartsenopleiding?
Stuur uw sollicatieformulier en sollicitatiebrief voorzien van uw motivatie naar het bureau van de HVRC. Na ontvangst stuurt de HVRC u een schriftelijke bevestiging. Aan de aanmelding zijn geen kosten verbonden.
Het sollicitatieformulier kunt u : hier (pdf-formaat) downloaden. Hulp bij downloaden pdf-formaat.
U kunt het sollicitatieformulier ook aanvragen bij het bureau van de HVRC of bij het secretariaat van één van de huisartsopleidingen in Nederland.

De sollicitatie dient vóór 1 september 2001 in het bezit te zijn van: Het bureau aanmelding van de HVRC
Lomanlaan 103, Postbus 20054, 3502 LB Utrecht
Telefoon (030) 282 33 58
Fax (030) 289 85 72

Voorwaarden bij aanmelding

1. De aanmelding kan plaatsvinden indien men in het bezit is van een geldige inschrijving in het BIG-register van artsen, of in het bezit van een bewijsstuk, afgegeven door een medische faculteit, dat het artsexamen met goed gevolg is afgelegd. Bij aanvang van de huisartsopleiding moet men in het bezit zijn van de BIG-registratie.

2. De aanmelding dient beperkt te blijven tot één opleidingsplaats bij één afdeling Huisartsopleiding.

3. De aanmelding dient vóór 1 september 2001 in het bezit te zijn van het bureau aanmelding van de HVRC.

De aanmelding is ongeldig indien:

* onvolledige of onjuiste gegevens zijn verstrekt;
* men zich voor meer dan één afdeling Huisartsopleiding aanmeldt;
* men zich gelijktijdig voor meer dan één startdatum aanmeldt;
* de aanmelding niet vóór 1 september 2001 in het bezit is van het bureau aanmelding van de HVRC.

Direct na 1 september 2001 worden de gegevens doorgezonden naar de gekozen afdeling Huisartsopleiding. De verdere afhandeling van de toelatingsprocedure zal plaatsvinden vanuit de gekozen afdeling Huisartsopleiding. U kunt in september 2001 bericht verwachten van de door u gekozen afdeling Huisartsopleiding.

U kunt de huisartsenopleiding volgen aan de volgende universitaire afdelingen:

* Afdeling Huisartsopleiding Vrije Universiteit van Amsterdam: 60 opleidingsplaatsen
Opleidingsplaatsen in: Amsterdam, West-Friesland, Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal, Flevopolder en Twente. Bij selectie van voldoende kandidaten (minimaal 8) die de opleiding geheel of gedeeltelijk in Twente willen volgen, wordt in het eerste jaar zoveel mogelijk het terugkomdagonderwijs georganiseerd in Enschede bij de Universiteit Twente.
* Telefoon (020) 444 82 38 of www.med.vu.nl/gpnh De huisartsopleiding bij de VU maakt deeltijd werken mogelijk tijdens de huisartsopleiding van 50% tot 70% van de werktijd. De uitvoering is sterk afhankelijk van de mogelijkheden tijdens de stages. Voorafgaande aan de start van de opleiding zal in overleg met betreffende artsen een curriculum worden opgesteld.
* Afdeling Huisartsopleiding Rijksuniversiteit Groningen: 24 opleidingsplaatsen
Opleidingspraktijken en -inrichtingen zijn verspreid over: Groningen, Friesland en Drenthe. Een zeer beperkt aantal plaatsen in de regio Deventer en in Twente.

* Telefoon (050) 363 29 75

* Sectie Huisartsopleiding Leids Universitair Medisch Centrum:24 opleidingsplaatsen
Opleidingspraktijken en -inrichtingen grotendeels in: de provincie Zuid-Holland in de driehoek Hillegom-'s-Gravenzande-Schoonhoven, met uitzondering van Delft.

* Telefoon (071) 527 53 32

* Afdeling Huisartsopleiding Universiteit Maastricht:24 opleidingsplaatsen
Opleidingspraktijken en -inrichtingen in: Limburg en Noord-Brabant (oosten en midden).

* Telefoon (043) 388 23 31 of www.hag.unimaas.nl
* Afdeling Huisartsopleiding Katholieke Universiteit Nijmegen: 36 opleidingsplaatsen
Opleidingspraktijken en -inrichtingen in gebied rond: Nijmegen (gemarkeerd door Deventer/Twente, de Duitse grens, Eindhoven/Venlo, west Brabant en de Betuwe). Bij voldoende belangstelling wordt het onderwijs en stages van 1 groep geconcenteerd in de regio Eindhoven.

* Telefoon (024) 361 53 00

* Afdeling Huisartsopleiding Erasmus Universiteit Rotterdam:36 opleidingsplaatsen
Opleidingspraktijken en -inrichtingen in: Zuid-Holland (zuid), Noord-Brabant (west) en Zeeland (inclusief Zeeuws-Vlaanderen), het gebied ten zuiden van de lijn
's-Gravenzande-Delft-Gouda-Leerdam-Breda.

* Telefoon (010) 408 76 13

* Afdeling Huisartsopleiding Universiteit Utrecht: 24 opleidingsplaatsen
Opleidingspraktijken en -inrichtingen in de provincies: Utrecht, Gelderland (Veluwe/Achterhoek), Noord-Brabant (midden). www.juliuscenter.nl: formulier zie education/general practice vocational training

* Telefoon (030) 253 81 61

Ga naar : Nieuwspagina van de KNMG
Volgend artikel : KNMG publiceert jaarverslag 2000!

© copyright KNMG 2001 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Aanmelding voor driejarige huisartsopleiding 2002-2005 '
Lees ook