Nieuws Gemeente Groningen


Wubbo Ockelsprijs 2000

4 november 1999

Wubbo Ockelsprijs 2000

Hebt u toevallig iemand Eureka! horen roepen? Breng hem of haar dan onder de aandacht van de Stichting Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen!

De tweejaarlijkse Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen is in 1986 ingesteld als onderscheiding voor personen, bedrijven en instellingen die uitmuntend innovatief werk hebben verricht op het gebied van natuurwetenschappen of techniek. De prijs is zowel een uiting van waardering als een stimulans voor innovatie en is vernoemd naar de astronaut en wetenschapper prof. dr. Wubbo J. Ockels. Hij mocht de prijs als eerste in ontvangst nemen voor zijn grote verdiensten op het gebied van ruimtevaart. De Wubbo Ockelsprijs 2000 zal bestaan uit een plastiek van de Groninger kunstenaar Hugo Hol, een oorkonde en een geldbedrag van f 20.000,-.

Iedere persoon, onderneming of instelling die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op het gebied van de natuurwetenschappen of techniek en die persoonlijk of door die prestatie een band heeft met de stad Groningen, komt in aanmerking voor de Wubbo Ockelsprijs 2000. De prestatie hoeft niet noodzakelijkerwijs van wetenschappelijke aard te zijn. Bijzondere, praktische uitvindingen en technische innovaties komen bijvoorbeeld ook in aanmerking.

Kent u een persoon (of organisatie) die volgens u voldoet aan de criteria voor de Wubbo Ockelsprijs? Een kandidaat die door een combinatie van creativiteit, doorzettingsvermogen en een heldere geest tot een opmerkelijke, vernieuwende prestatie is gekomen? Dan wil de Stichting Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen dat graag van u horen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 5 november 1999.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Aanmelding voor Groningse Wubbo Ockelsprijs 2000 '
Lees ook