Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 7 juni 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Carla Bal ontvangt aanmoedigingsprijs Stichting Psychiatrie en Filosofie

De Stichting Psychiatrie en Filosofie heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren op het grensgebied van psychiatrie en wijsbegeerte. Zij doet dat door tweejaarlijks de dr. R.J. van Helsdingenprijs en twee of drie aanmoediginsprijzen uit te reiken voor waardevol wetenschappelijk werk op het grensvlak van psychiatrie en wijsbegeerte van onderzoekers die op dat terrein nog geen gevestigde naam hebben.

Carla Bal, werkzaam bij het CEKUN als onderwijscoördinator PDBO Ethiek in de zorgsector, kreeg onlangs een van de aanmoedigingsprijzen voor haar werk "Zo ben ik nu eenmaal; determinisme en morele verantwoordelijkheid" (doctoraalscriptie wijsbegeerte KUN 1996). De prijs bestond uit een geldbedrag van vijfduizend gulden en een oorkonde.
De andere aanmoediginsprijzen gingen naar de proefschriften van An Haekens en Jacques Graste. De hoofdprijs ging naar het proefschrift van J.H.Ettema.

Deel: ' Aanmoedigingsprijs Stichting Psychiatrie en Filosofie '
Lees ook