Gemeente Smallingerland

Aanpak Betonwei Harkema-Rottevalle
18 februari 2003

Na een voorbereiding van bijna 3 jaar kan begonnen worden met de reconstructie van de provinciale weg N369, gedeelte Rottevalle Harkema. Provincie Fryslân heeft wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV te Drachten de opdracht gegeven het werk aan de Betonwei It Jachtfjild Langewyk uit te voeren.

De aannemer is tussen 17 februari en 14 maart 2003 bezig met de kap van de bomen. Begonnen wordt met het noordelijke deel vanaf de Reitsmastrjitte in Harkema richting Rottevalle. Ook zal de aannemer op korte termijn voorzieningen treffen voor het verleggen van diverse kabels en leidingen. Dit levert wat problemen voor het verkeer op. Het verkeer wordt op dit traject tijdelijk geregeld met stoplichten en snelheidsbeperkende borden. Dit is vooral bedoeld om de veiligheid van de werknemers te garanderen. Uiteraard kan het enige wachttijd met zich meebrengen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de provincie, de heer W. de Boer, telefoonnummer (058) 292 54 74 of via e-mail: w.deboer@fryslan.nl.

Meer informatie over werkzaamheden aan de weg in Smallingerland, nu én in de toekomst, vindt u bij verkeersinformatie.

Deel: ' Aanpak Betonwei Harkema-Rottevalle in Smallingerland '
Lees ook