Aanpak en verbetering van hechtingsproblematiek vanaf de babytijd

Landelijke themabijeenkomst op dinsdagavond 8 november 2005

AMERSFOORT, 20051018 -- Met als thema: 'Aanpak en verbetering van hechtingsproblematiek vanaf de babytijd' organiseert de algemene vereniging De Knoop een landelijke themabijeenkomst op dinsdagavond 8 november 2005. De spreekster, mevrouw N. van Rooij-Merkx, lichaamsgericht neuropsycholoog, gaat ervan uit dat een snelle ontdekking en een vroege aanpak noodzakelijk zijn om hechtingsproblemen snel het hoofd te kunnen bieden. Ook ADHD klachten kun je hiermee verzachten en misschien zelfs voorkomen."Baby's zijn nog erg puur en direct in hun lichaams-reageren.Door het observeren van een baby en de interactie tussen ouders / verzorgers en kleine kinderen, en het hierin op de juiste wijze begeleiden, kan veel latere ellende voorkomen worden." zo stelt Van Rooij-Merkx


Een groot aantal kinderen die later probleemgedrag vertonen zoals ADHD, hebben dit gedrag ontwikkeld vanuit een hechtingsprobleem. Dit heeft gevolgen voor het karakter en de neurologische ontwikkeling. Aangezien het brein tot op hoge leeftijd plastisch blijft, en het karakter via bewust-wording kan ont-leren, blijven ook op latere leeftijd mogelijkheden open tot verbetering. Het zal duidelijk zijn dat de weg naar herstel langer en pijnlijker is, naarmate de persoon ouder wordt.
Mevr. Van Rooij-Merkx pleit dan ook voor een vroege aanpak, waarvan het mogelijk is deze al te beginnen op het consultatiebureau.
Vanuit de kennis over trauma's is het bekend dat het doorwerken en de gevolgen van een trauma meer afhankelijk zijn van de opvang in de tijd erna, dan van het trauma zelf.


Mevr. Van Rooij-Merkx is lichaamsgericht neuropsycholoog. Zij heeft sinds 5 jaar een eigen praktijk waar zij haar kennis van neuropsychologie combineert met ervaring op het gebied van lichaamsgerichte therapien, waaronder Auctor MtL. Daarnaast kan zij putten uit eigen ervaring, en via een groot netwerk uit ervaringen van vele anderen.
Vanuit een combinatie van dit alles weet zij dat een vroege aanpak vanuit inzicht en begrip kan leiden tot geheel herstel, en ook een late aanpak grote kans op verbetering en herstel kan geven.

Over de Knoop:


De Knoop is een algemene landelijke vereniging voor ouders/verzorgers van kinderen en (jong-)volwassenen hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom (GBS).
Kenmerkend voor de Knoop is dat ze zich inzet voor ondersteuning, preventie, herkenning en erkenning door middel van informatie, onderling contact en themabijeenkomsten.
Doel is naast de ondersteuning van de leden om de problematiek van de hechtingsstoornis onder de aandacht te brengen en te houden bij de hulpverlening, de politiek en de media. Erkenning voor hechtingsstoornissen
bij specialisten en in wetenschappelijke kringen is bitter nodig om de theorie en de praktijk van dehulpverlenin op een hoger peil te krijgen.
De bijeenkomst wordt gehouden op 8 november aanstaande in de Martuskerk aan de Copernicusstraat 18 te Amersfoort. De avond begint om 19.30 uur en zal duren tot +/- 22.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Deel: ' Aanpak en verbetering van hechtingsproblematiek vanaf de babytijd '
Lees ook