Gemeente Breda


BEWONERSORGANISATIES, LAURENTIUS EN GEMEENTE ZETTEN SCHOUDERS ONDER AANPAK HEUVEL ZUIDWEST

Woningbouwvereniging Laurentius, de gemeente Breda en de bewonersorganisaties Werkgroep Slingelandtstraat en omstreken en 't Vierkantje hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen voor de herstructurering van 252 woningen in de van Slingelandtstraat en omgeving. Hiervoor is op 20 oktober een principe overeenkomst ondertekend. Deze principe overeenkomst moet uiteindelijk leiden tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de genoemde partijen. Aanleiding van de vernieuwde aanpak is de discussie die er begin dit jaar was over de voorstellen voor herstructurering van de Slingelandtstraat en omstreken bij zowel bewoners, gemeente als woningbouwvereniging. De principe overeenkomst is gemaakt op basis van het advies en onderzoek van de adviesbureaus Twijnstra Gudde en Linssen en van Asseldonk.

In de principe overeenkomst is afgesproken dat er een onderhandelingsteam komt dat de voorwaarde ontwikkelt voor de aanpak van de van Slingelandtstraat en omgeving (groot onderhoud, renovatie, sloop/nieuwbouw of een combinatie hiervan). In dit team zijn alle genoemde partijen met maximaal twee personen vertegenwoordigd onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Het onderhandelingsteam stelt eerst een aantal criteria op waaraan het complex van woningen in de toekomst moet voldoen. Dit kunnen bijvoorbeeld eisen zijn met betrekking tot de kwaliteit van de woningen, de betaalbaarheid, de verhuurbaarheid en eisen met betrekking tot het proces. Om beter inzicht te krijgen in de huidige woonsituatie en de woonwensen wordt binnenkort een enquête onder de bewoners gehouden. Wanneer de criteria zijn opgesteld, worden de bewoners van het betreffende gebied hierover half december 1999 geïnformeerd en geraadpleegd. Vervolgens stelt het onderhandelingsteam varianten voor ten behoeve van de aanpak en toetst deze daarna aan de eerder gestelde criteria. In maart 2000 kunnen bewoners hun mening geven over de varianten.

Het resultaat van de afwegingen van de varianten wordt uiteindelijk, indien alle betrokkenen zich hierin kunnen vinden, in een samenwerkingsovereenkomst verwoord. Hierin staat precies beschreven wat er met het complex van 252 woningen in Heuvel Zuidwest gaat gebeuren en wat daarbij de uitgangspunten zijn. Het gaat dan om het kwaliteitsniveau, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de woningvariatie, de huur en het proces. Daarnaast moet de samenwerkingsovereenkomst aangeven welke gevolgen dit heeft voor de bewoners zoals terugkeergarantie, uitplaatsing, verhuiskostenvergoeding etcetera. Tot slot moet de overeenkomst inzicht geven in wie wat betaalt. De samenwerkingsovereenkomst wordt volgens de planning eind maart, begin april 2000 door alle partijen ondertekend.

De bewoners worden gedurende het proces geïnformeerd. In november 1999 wordt er een informatiepunt voor bewoners geopend in een leegstaande woning van het complex van 252 woningen in Heuvel.

Breda, 20 oktober 1999

Deel: ' Aanpak heuvel zuidwest Breda '
Lees ook