Gemeente Maassluis

perscommuniqué

Perscommuniqué van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van dinsdag 19 januari 1999

Plan van Aanpak voor het Millenniumprobleem Een computer die denkt dat het op de eerste dag van de 21e eeuw 1 januari 1900 is, lijkt een probleem van niks. Een automatiseerder kan dit in veel gevallen snel oplossen. Het eigenlijke probleem ligt dan ook vaak ergens anders. Vooral het lokaliseren van het probleem en de tijd die het kost om aanpassingen door te voeren en de nieuwe oplossingen te testen, kunnen veel problemen opleveren. Vandaar dat sinds september 1998 bij de gemeente Maassluis een "organisatiebrede" projektgroep is ingesteld die moet trachten het millennium-probleem zo goed mogelijk te onderkennen. Begin vorig jaar is een globale inventarisatie opgesteld naar de stand van zaken bij de gemeente Maassluis voor wat betreft de centrale en decentrale computersystemen, randapparatuur, programmatuur e.d. Het afgelopen kwartaal heeft de projektgroep zich speciaal bezig gehouden met een verfijning van de inventarisatie en een plan van aanpak.

Afgelopen dinsdag, 19 januari, heeft het college van B en W het plan van aanpak vastgesteld. Dit plan is niet alleen bedoeld als leidraad maar zal ook als hulpmiddel dienen voor een systematische aanpak bij de gemeente Maassluis. Het plan van aanpak wordt op maandag 1 maart a.s. behandeld in de commissie algemene- en bestuurszaken. Voor belangstellenden ligt het plan van aanpak ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis.

Ook Dukdalf Bedrijven heeft in verband met de millenniumproblematiek een plan van aanpak opgesteld.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt aan gemeenten een subsidie beschikbaar (voor de gemeente Maassluis circa f. 94.000,-- en f. 50,.000,-- voor Dukdalf bedrijven). Het plan van aanpak moet dan wel vóór 1 februari 1999 zijn vastgesteld en vóór 1 juli 1999 moet een noodscenario gereed zijn. Zowel Dukdalf Bedrijven als de gemeentelijke organisatie zullen vóór deze datum met een noodscenario komen.

Laatste wijziging: 20 January 1999

Deel: ' Aanpak millenniumprobleem gemeente Maassluis '
Lees ook