Ministerie van VWS


Snelle aanpak van het millenniumvraagstuk in de sport- en welzijnssector

Donderdag 4 februari 1999, persbericht nummer 10

In sport- en welzijnsinstellingen kunnen geen levensbedreigende, maar wel heel hinderlijke situaties ontstaan als gevolg van millenniumproblemen. Zo kunnen wedstrijdschemas in de war raken, scoreborden uitvallen of kan de administratie ontregeld raken. Om te wijzen op deze problemen biedt staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organisaties in de niet-risicosectoren een folder aan waarin staat hoe zij mogelijke millenniumproblemen kunnen inventariseren en hoe ze deze vervolgens kunnen oplossen. Deze week wordt de folder aan circa 40.000 landelijke sport- en welzijnsinstellingen gestuurd.

In de folder wordt uitgelegd wat het millenniumvraagstuk is en hoe instellingen het probleem in kaart kunnen brengen. De aanbevelingen in de folder zijn ontleend aan ervaringen in de zorgsector, waar men al vergevorderd is met het oplossen van het millenniumvraagstuk. De titel van de folder is: Snel aan de slag met het millenniumvraagstuk, praktische tips voor de aanpak voor niet-risicosectoren.

Het Ministerie van VWS hanteert bij de aanpak van het millenniumprobleem een indeling in risicosectoren en niet-risicosectoren. Tot de eerste categorie behoren instellingen waar het millenniumvraagstuk de continuïteit en kwaliteit van de zorg direct in gevaar kan brengen. Hieronder vallen onder meer de ziekenhuiszorg, de ouderenzorg en de genees- en hulpmiddelvoorziening. Tot de tweede categorie behoren instellingen waar het millenniumvraagstuk niet zozeer de volksgezondheid bedreigt, maar wel tot hinderlijke situaties kan leiden. Hieronder vallen met name sport- en welzijnsinstellingen.

Deel: ' Aanpak millenniumvraagstuk in sport- en welzijnssector '
Lees ook