Gemeente Zoetermeer

Stadsnieuws


12 november 1999

Aanpak oversteekplaats Groengeellaan ter inzage

Veel kinderen beschouwen de oversteekplaats op de Groengeellaan als onveilig. Ook de tekening van de winnaar van de Straatspeeldag, die op
9 juni werd gehouden, ging over de Groengeellaan. Als prijs stelt de gemeente daarom een verbetering van deze oversteekplaats voor. Het plan voor de verbetering ligt van 15 november tot en met 13 december ter inzage.

In het kader van de Straatspeeldag is aan kinderen van de verschillende basisscholen in Zoetermeer gevraagd een tekening te maken van een onveilige verkeerssituatie. Uit alle tekeningen wordt een winnaar gekozen. Voor het probleem dat door de winnaar is getekend, wordt een oplossing gezocht.

Plan

Het plan is de betreffende oversteek te verkorten door de trottoirs in de richting van de wegas 'uit te buigen'. Dit heeft een plaatselijke versmalling van de Groengeellaan tot gevolg. Hierdoor zal in de nieuwe situatie nog maar één auto tegelijk de versmalling kunnen passeren. Het plan ligt vanaf maandag ter inzage in het Informatiecentrum in de hal van het Stadhuis en bij de wijkpost Rokkeveen, Nathaliegang 81. Het spreekuur van de wijkpost is: maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag tussen 14.30 en 16.00 uur, telefoon 346 9006.


--------------------------------------------------------------------------- Gemeente Zoetermeer © november 1999

Last update: 11 november 1999 (12:46)

Deel: ' Aanpak oversteekplaats Groengeellaan, Zoetermeer ter inzage '
Lees ook