Gemeente Den Helder

persberichten

Overeenstemming over aanpak problematiek Falgabuurt in Nieuw Den Helder

Datum: 15 september 1999

De burgemeester van Den Helder, de heer drs. W.K. Hoekzema, heeft vanmiddag samen met de plaatsvervangend politiecommissaris, de heer O. Andela, een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiging van Stichting Streven Naar Beter Leven. Sinds de sloop van een aantal flats in de Falgabuurt heeft de problematiek veroorzaakt door met name jonge Antillianen zich verplaatst naar omliggende straten. Dat veroorzaakte de nodige onrust bij de bewoners van deze straten, waarna een burgerwacht in het leven werd geroepen. Om te voorkomen dat escalatie plaats zou vinden heeft een gesprek plaats gevonden. Dit gesprek heeft de volgende concrete actiepunten opgeleverd:

Het integrale overleg tussen de verschillende instellingen zoals ze zijn: de Gemeente, de Woningstichting, de Politie, Triton en de vertegenwoordiging van de bewoners, om te komen tot een structureel oplossing van het probleem, zal worden geïntensiveerd.

De politie zal het toezicht verhogen, door meer in de buurt te surveilleren en op ongeregelde tijden controles te houden, gericht op het bestrijden van drugshandel en andere vormen van overlast.

Er komt een gesprek tussen de politie en de organisatie van de burgerwacht. De bedoeling is overeenstemming te bereiken of en hoe de burgerwacht met de politie kan samenwerken.

Burgemeester Hoekzema zal samen met de Officier van Justitie en de Commissaris van Politie bekijken in hoeverre de maatregelen die in Groningen zijn getroffen ter bestrijding van overeenkomstige problemen ook in Den Helder toepasbaar zijn.

Het functioneren van het Wijkmeldpunt Nieuw Den Helder zal tegen het licht worden gehouden. Er zal meer aandacht worden besteed aan de werkwijze van het meldpunt.

Burgemeester Hoekzema laat het college van B&W een besluit nemen over eventuele inzet van camerabewaking in de wijk. Daarnaast laat hij zich adviseren over de mogelijkheid tot aanleg van snelheidsremmende maatregelen.

Aanstaande vrijdagochtend zal een gesprek plaatsvinden tussen de Stichting Streven Naar Beter Leven en een delegatie van de Antilliaanse gemeenschap in Nieuw Den Helder. Vertegenwoordigers namens de burgemeester en van de politie zijn daarbij aanwezig.

De maatregelen,zoals die tot nu toe in de wijk werden ingezet, werden gefinancierd uit het (rijks)project Jeugd en Veiligheid. Die landelijke bijdrage loopt dit jaar af. Vandaar dat het gemeentebestuur van Den Helder met de Minister voor Grote Steden en Integratiebeleid, de heer mr. R.H.L.M. van Boxtel, in overleg wil om voortzetting van het project te garanderen. Alle partijen zijn ervan overtuigd dat het (landelijke) probleem op dit moment niet zelfstandig in Den Helder is op te lossen. De intentie is om er gezamenlijk voor te zorgen dat de problematiek in elk geval beheersbaar blijft in Den Helder.
_________________________________________________________________

Laatste verandering: september 20, 1999

Deel: ' Aanpak problematiek Falgabuurt Nieuw Den Helder '
Lees ook