Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanpak tijdige zorgverlening

In de verzekeringsuitvoering van de Ziekenfondswet en AWBZ verdient tijdige zorgverlening meer aandacht. Inmiddels heeft het College voor zorgverzeke-ringen (CVZ), in opdracht van de toenmalige minister, hieraan met het vaststellen van de gedragsregels aanpak tijdige zorgverlening zorgverzekeraars een nadere invulling gegeven. In deze brief licht de minister deze aanpak toe. Hij bespreekt eerst de bevindingen en aanbevelingen van het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) in het rapport 'Initiatieven van ziekenfondsen en zorgkantoren bij wachtlijsten'. Daarna gaat hij in op de wijze waarop inmiddels, in het verlengde van de aanbevelingen van de toe-zichthouder, invulling wordt gegeven aan de aanpak van tijdige zorgverlening.

Aanpak tijdige zorgverlening 1.
Aanpak tijdige zorgverlening
Kamerstuk, 24-3-2003

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19412 .

Rapport Initiatieven ziekenfondsen en zorgkantoren bij wachtlijsten 2. Rapport Initiatieven ziekenfondsen en zorgkantoren bij wachtlijsten Externe link, 24-3-2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanpak tijdige zorgverlening '
Lees ook