Gemeente Breda


VERKEERSVEILIGEID IN BRIGIDASTRAAT EN KLOOSTERSTRAAT IN BAVEL WORDT VERBETERD

In de Brigidastraat en de Kloosterstraat in Bavel wordt de verkeersveiligheid voor vooral fietsers en voetgangers vergroot. In de Brigidastraat verbetert door de veranderingen bovendien de doorstroming van het openbaar vervoer. De grote bomen langs deze wegen blijven wel gewoon staan. Het college van B&W heeft ingestemd met de voorstellen om de Brigidastraat en de Kloosterstraat in Bavel opnieuw in te richten.

Beide straten worden smaller zodat de trottoirs breder gemaakt kunnen worden. Op deze manier krijgen vooral de bomen in de Brigidastraat meer ruimte om te groeien. De meeste grote bomen blijven staan omdat zij nog erg vitaal zijn. Bovendien zorgen deze bomen voor een mooie, karakteristieke aankleding van de straat.

De Kloosterstraat krijgt verkeersdrempels. Op verzoek van bewoners komt ook bij het kruispunt met de Bolbergseweg een verkeersdrempel. In de Brigidastraat komen geen drempels omdat hier een route voor het openbaar vervoer loopt. Om de verkeersveiligheid in deze straat toch te verbeteren, wordt aan één kant een parkeerverbod ingesteld. Hierdoor ontstaat enerzijds voldoende ruimte voor autoverkeer in één richting, maar moet anderzijds elkaar tegemoetkomend autoverkeer afremmen om elkaar goed te kunnen passeren.

Door een verbeterde fundering wordt in beide straten ook de overlast door trillingen minder dan nu het geval is. Ook komt er op verzoek van de bewoners dezelfde straatverlichting als in het dorpscentrum en de Kerkstraat.

De herinrichting voor beide straten is besproken op twee inspraakbijeenkomsten.

Wanneer ook de gemeenteraad instemt met de plannen, kan de uitvoering ervan starten. In september is als eerste de Brigidastraat aan de beurt. Dit werk duurt, zonder tegenslag, tot eind dit jaar. In februari start de herinrichting van de Kloosterstraat. Deze is naar verwachting halverweg volgend jaar klaar. Om problemen met bereikbaarheid te voorkomen heeft de gemeente besloten om de werkzaamheden niet gelijktijdig uit te voeren.

Breda, 22 juni 1999

Deel: ' Aanpak verkeersveiligeid Brigidastraat Breda '
Lees ook