Gemeente Woudrichem

10/02/2003
Aanpak verouderd bedrijventerrein

Ruim 2,3 miljoen euro voor vernieuwing bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen

Het project voor de duurzame revitalisering van het bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen krijgt van de provincie Noord-Brabant een subsidie van ruim 2,3 miljoen euro. Dat heeft gedeputeerde Onno Hoes maandag 3 februari laten weten tijdens een werkbezoek dat hij bracht aan het bedrijventerrein. Het project van de gemeente Woudrichem, in samenwerking met de Ondernemers Vereniging Giessen, de Kamer van Koophandel Midden-Brabant en de ontwikkelingsmaatschappij REWIN is bedoeld om het verouderde terrein een vernieuwende impuls te geven als het gaat om bedrijfsomgeving, landschappelijke inpassing en effectief beheren.

De provincie heeft eind vorig jaar ruim 6,8 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken ontvangen voor de vernieuwing van bestaande en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in Brabant. Gedeputeerde Staten hebben nog ruim 1 miljoen euro extra toegevoegd aan de subsidie uit Den Haag.

Speerpunt
Herstructurering en revitalisering van bestaande verouderde bedrijventerreinen is een van de speerpunten in het sociaal-economische beleid van de provincie Noord-Brabant. De herstructureringsopgave waarvoor Brabant zich gesteld ziet, is omvangrijk: Eenderde van de Brabantse bedrijventerreinen, 160 bedrijventerreinen met een gezamenlijke oppervlakte van 5.408 hectare, is geheel of gedeeltelijk verouderd. In samenwerking met publieke en private partijen wil de provincie het proces stimuleren, ondersteunen en bijdragen aan de realisatie van de herstructurering van Brabantse bedrijventerreinen, met als doel de kwaliteit van deze terreinen te vergroten en te waarborgen zodat de veroudering in de toekomst niet meer plaatsvindt. Bovendien is er in Brabant een grote behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen.

Bij het project de Rietdijk zal naast de verbetering op het terrein zelf ook veel aandacht geschonken worden aan de landschappelijke inpassing om zoveel mogelijk recht te doen aan de landelijke omgeving waarin het ligt.
Verder staan op korte termijn staan twee uitbreidingen van het bestaande terrein op stapel. De op stapel staande uitbreidingen maken het mogelijk om op verschillende plaatsen op het bestaande terrein de problemen aan te pakken. Bovendien kan met de revitalisering worden voorkomen dat bedrijven van het huidige terrein vertrekken naar een uitbreidingslokatie. Bedrijventerrein de Rietdijk

Interregproject
Tijdens het bezoek van gedeputeerde Hoes aan Woudrichem werd ook aandacht geschonken aan de bouw van een ambachtelijk scheepwerfje annex museum dat de bekroning moeten worden op het grootschalige project rond het herstel van de historische stadshaven in Woudrichem. In een eerdere fase heeft de provincie aan de realisering van de historische stadshaven een financiële bijdrage verleend, vanuit het Uitvoeringsprogramma Economisch Beleid.
De scheepwerf is nu in de laatste fase en is opgenomen als deelproject in het grensoverschrijdende Interregproject "Beleef het water". Binnen "Beleef het water" willen de initiatiefnemers de verbinding van water- en landrecreatie verbeteren en verstevigen. Niet alleen participeren in dit Interreg-project Brabantse steden, ook Belgische steden hebben een plaatsje gekregen in dit project.
Indien de scheepswerf kan worden gerealiseerd is hiermee de historische situatie in Woudrichem, zoals het ooit was toen de zalmvisserij nog floreerde, hersteld. De beslissing over een Interreg-subsidie aan "Beleef het water" - en dus ook aan het Woudrichemse project - ligt echter bij het Comité van Toezicht, dat begin maart hierover een definitief besluit neemt. De provincie heeft zitting in dat Comité en zal zich volledig inzetten om het laatste traject rond de historische stadshaven met Interreg-middelen gerealiseerd te krijgen".

Deel: ' Aanpak verouderd bedrijventerrein in Woudrichem '
Lees ook