'Aanpak Woonfraude' - handleiding & jurisprudentie


Nu verschenen als ebook & paperback

BAARN, 20160210 -- De ruim 380 Nederlandse woningcorporaties constateren jaarlijks meer dan 11.000 gevallen van woonfraude. De directe schade die verhuurders daarbij lijden loopt op naar 11 miljoen euro per jaar. Dat komt neer op een gemiddeld schadebedrag van duizend euro per huurwoning aan bijvoorbeeld interieurschade of kosten van politiebijstand. Onderzoek geeft tegelijkertijd aan dat de genoemde cijfers in werkelijkheid een factor 10 tot 20 hoger liggen. De meeste gevallen van woonfraude worden simpelweg niet ontdekt. In 'Aanpak Woonfraude' worden de verschijningsvormen, gevolgen, en de relevante gerechtelijke uitspraken besproken. Plus praktische aanbevelingen over de aanpak voor alle verhuurders.

Auteur Willy Debets heeft als particulier onderzoeker jarenlange ervaring met diverse vormen van fraudeonderzoek. Hij beschrijft in Aanpak Woonfraude de verschijningsvormen, gevolgen, en de relevante gerechtelijke uitspraken. En doet praktische aanbevelingen over de aanpak aan alle verhuurders, zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders, makelaars en gemeenten die nog geen handhavingsplan hebben om woonfraude te bestrijden.

Het boek is online verkrijgbaar via MEDEM Publishing, Management-ebooks, en in de webshop TQL.nl. Ook is het leverbaar als paperback.

-
Aanpak Woonfraude, handleiding en jurisprudentie
Willy Debets
ISBN:9789491995217
-

Woonfraude is een containerbegrip waarmee eigenlijk elke vorm van onrechtmatig gebruik van een woning wordt bedoeld. Hieronder valt illegale door- of onderverhuur of gebruik van een woning voor strafbare activiteiten als hennepteelt, prostitutie of drugshandel.

De directe schade die verhuurders, zoals woningcorporaties, daarbij lijden loopt op naar 11 miljoen euro per jaar. Dat komt neer op een gemiddeld schadebedrag van duizend euro per huurwoning aan bijvoorbeeld interieurschade of kosten van politiebijstand. Onderzoek geeft tegelijkertijd aan dat de genoemde cijfers in werkelijkheid een factor 10 tot 20 hoger liggen. De meeste gevallen van woonfraude worden simpelweg niet ontdekt.

Daar waar het wel wordt ontdekt levert het, door samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties, makelaars en politie, opnieuw te verhuren woningen op. In veel gevallen komt er dan ook een einde aan de schade door energiediefstal (bij hennepteelt) en uitkeringsfraude. En niet zelden neemt de leefbaarheid in de wijk weer toe.

Afbeelding: https://www.medempublishing.nl/index.html


Deel: ' 'Aanpak Woonfraude' - handleiding & jurisprudentie '
Lees ook