MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


15-01-1999

Aanpassing marktwerkingsbeleid cruciaal

Het midden- en kleinbedrijf draagt eretitels als banenmotor´en ondernemers naar de menselijke maat´, maar het is niet alles rozengeur en manenschijn bij de 450.000 kleine en middelgrote ondernemingen, aldus MKB-Nederland-voorzitter Hans de Boer in het economisch vaktijdschrift Economisch Statistische Berichten (ESB) van 14 januari jl. Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de afgelopen 10 jaar gemiddeld genomen kleiner geworden, hun omzet heeft de inflatie bij lange na niet bijgehouden. Bij kleine bedrijven in de bouw, het transport en de diensten is de gemiddelde omzet in 1998 zelfs lager dan in 1988 het geval was. De groei van het aantal bedrijven is ten koste gegaan van hun omzetontwikkeling.

Het mkb moet heel veel moeite doen om op te boksen tegen de macht van het grootbedrijf en ondervindt bovendien negatieve effecten van slecht voorbereide starters en beunhazen. Dat holt de marges van het mkb uit. De grote uitdaging van de nationale economische politiek is het bewaren van evenwicht tussen de grote, internationaal opererende bedrijven en de positie van het zelfstandige ondernemerschap in het mkb. Dat is een algemeen belang, want het mkb geeft variëteit en daardoor vitaliteit aan de nationale economie.
In dat licht moet Paars-II zijn marktwerkingsbeleid aanpassen, aldus de MKB-Nederland-voorzitter. Waar ongebreidelde marktwerking leidt tot verdere marktconcentratie en daardoor verzwakking van het mkb, heeft de overheid niet de rol als hoeder van de markt maar als corrigerende partij. Markt en ordening hebben elkaar nodig. In dat verband bepleit MKB-Nederland dat de overheid samenwerkingsverbanden in het mkb, certificering en erkenningregelingen actief stimuleert. In het verlengde daarvan moet de NMa niet formeel-juridisch naar dat soort van constructies kijken, maar economisch-strategisch: wordt de variëteit in het bedrijfsleven bevorderd? Andere praktische voorbeelden van goed mkb-beleid zijn de door de Tweede Kamer aangenomen motie om te komen tot mkb-vriendelijk aanbestedingsbeleid bij overheidsprojecten, de inrichting van bij voorbeeld een garantiefonds om de zelfstandige detaillist aan goede winkellocaties te helpen en het bieden van een voorrangspositie aan zelfstandigen bij het veilen van tankstations langs snelwegen.
Beunhazen en zwartwerkers bezorgen het mkb een zware schadelast en tasten het mkb-imago aan. De vestigingswet dient te worden aangescherpt en strikt te worden nageleefd en gehandhaafd. Dat wordt de inzet van MKB-Nederland bij de evaluatie van de vestigingswet in dit voorjaar.

Voorzitter Hans de Boer bepleit voorts dat Paars-II een MKB-toets introduceert voor wet- en regelgeving. Het motief daarbij is niet dat het mkb zielig is, maar wel dat de samenleving behoefte heeft aan een gevarieerd en vitaal bedrijfsleven. De vorming van alleen maar grote concentraties staat goede marktwerking in de weg.

Deel: ' Aanpassing marktwerkingsbeleid cruciaal '
Lees ook