Gemeente Breda

19-06-2002

Aanpassing portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanpassing in de portefeuilleverdeling van de wethouders vastgesteld.

In de portefeuilles van de beide VVD wethouders zijn onderling enkele onderdelen verschoven.
Wethouder Niederer (VVD), die donderdag 13 juni door de gemeenteraad is benoemd, gaat de portefeuille Stedelijke ontwikkeling en Verkeer en Vervoer beheren. Hierin vallen de onderdelen ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en herstructurering, stedelijke en regionale ontwikkelingen en verkeer en vervoer. Tevens is hij coördinerend portefeuillehouder voor de dienst RME.
Wethouder Arbouw beheert vanaf nu de portefeuille Volkshuisvesting, Veiligheid, Sport en Milieu. Deze portefeuille omvat de onderdelen volkshuisvesting, bouw- en woningtoezicht, sport, milieu, MEC, beheer bedrijven en integraal veiligheidsbeleid.

Breda, 19 juni 2002

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. S. van Ginneken, centrale afdeling communicatie, telefoon (076) 529 30 15.

Deel: ' Aanpassing portefeuilleverdeling college B&W Breda '
Lees ook