Productschap Diervoeder


23/06/1999

Aanpassing Regeling voor Belgische producten in diervoeders

Op 23 juni 1999 heeft het Productschap Diervoeder, in overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het besluit PDV verbod verkeer en verwerking Belgische producten 1999 aangepast. Voor een aantal producten is nu ook de mogelijkheid geschapen om partijen uit België hier in het verkeer te brengen en te verwerken in diervoeders, indien de Belgische autoriteiten een z.g. vrijwaringverklaring daarvoor overleggen.

Het gaat in het bijzonder om zuivel-, ei-, en vleesproducten, vismeel en visolie, alsmede voor humane consumptie goedgekeurde dierlijke producten voor verwerking in diervoeders c.q. petfood.

De regeling blijft ongewijzigd voor de invoer van diervoeders met dierlijke producten uit België, verwerkte dierlijke eiwitten (m.u.v. vismeel), destructievet en andere dierlijke vetten (m.u.v. visolie), technische vetten (recyclingvetten), en slachtafvallen tenzij deze ingevoerd zijn uit België op grond van de vigerende regeling van VWS voor deze materialen van week 24.

Bedrijven zijn verplicht de KDD voorafgaand aan deblokkering schriftelijk een opgave, met staving van documenten, te verstrekken van de thans nog geblokkeerde partijen die op basis van deze aanpassing weer vrij komen.

De details over de aanpassing zijn vermeld in de vragen- en antwoordenlijst op de PDV-website. U vindt deze vragen- en antwoordenlijst onder het kopje Achtergrondinformatie op het scherm Publicaties in de PDV-site.

Den Haag, 23 juni 1999

Deel: ' Aanpassing Regeling Belgische producten in diervoeders '
Lees ook