Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aanpassing verdeling gemeentefonds 2001

4 november 1999
De verdeling van het gemeentefonds zal in het jaar 2001 herzien worden. In dat jaar wordt een proces afgesloten, waarbij de verdeling van het fonds sterker is gericht op de daadwerkelijke kosten van de gemeenten. De voorstellen voor de aanpassing van de verdeling per 1-1-2001 zijn op 4 november jl. toegezonden aan de Tweede Kamer. Op 18 november zijn zij aan de orde in het Algemeen Overleg dat de beheerders van het gemeentefonds zullen hebben met de Kamercommissie.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Aanpassing verdeling gemeentefonds 2001 '
Lees ook