Gemeente Leiden

Na peiling van de meningen

Aanpassingen Geregracht-gebied

De rijbanen en kruispunten in het gebied rond de Geregracht zijn het afgelopen jaar opnieuw ingericht. De gemeente heeft na een oproep in de krant de meningen gepeild. Naar aanleiding hiervan worden de komende tijd enkele aanpassingen verricht.

BOUWEN EN WONEN - Eind februari deed de gemeente een oproep aan de weggebruikers en bewoners van het gebied rond de Geregracht. Onder de titel 'Geregracht in uitvoering: hoe bevalt het?' peilde de gemeente reacties op het herinrichtingsplan Geregracht en omstreken. Wat vindt de Leidenaar van het plan zelf, de uitvoering en het uiteindelijke resultaat van alle veranderingen in het gebied tussen de Hogewoerd en de Zoeterwoudse Singel? De oproep leverde ruim veertig reacties op, waarmee de afdeling verkeer en vervoer van de gemeente aan de slag is gegaan. Er komen enkele aanpassingen in het gebied die de komende tijd zullen worden uitgevoerd. De belangrijkste zijn hier samengevat.

Fietsstroken

Vooral voor de fietsers blijkt de herinrichting van de Geregracht en omgeving niet optimaal. Zo komt er op de Korevaarstraat, tussen het Levendaal en de Jan van Houtkade, in beide richtingen een eigen strook voor fietsers bij. Bij het kruispunt van de St. Jorissteeg met het Levendaal en de Oranjeboomstraat ontbreken voorzieningen voor fietsers die linksaf willen slaan. Door de regeling van de verkeerslichten en de opstelruimte te veranderen, kunnen de fietsers straks sneller en veiliger oversteken.

Bij wijze van proef krijgen de fietsers op dit moment in alle richtingen tegelijk groen. Met bordjes worden ze hiervoor gewaarschuwd.

Korevaarstraat weer voorrang

Vanaf de Raamsteeg is het voor fietsers moeilijk om de Korevaarstraat op te rijden of over te steken. Met een verbreding van de uitgang van de Raamsteeg ontstaat ruimte voor een fietsstrook in de richting van de Korevaarstraat. De onduidelijkheid in de voorrang op het kruispunt kan worden verholpen door de Korevaarstraat weer voorrangsroute te maken. Op het kruispunt zullen de fietsstroken van de Korevaarstraat worden doorgetrokken, om de plaats van de fietser te verduidelijken: nu rijden nogal wat fietsers op de busstrook.

Doorstroming hoofdroute

Het auto- en vrachtverkeer in het gebied is vooral gebaat bij een goede doorstroming op de hoofdroute, Lammenschansweg, Oranjeboomstraat en St. Jorissteeg, en omgekeerd. Met name in de ochtend- en avondspits kan de doorstroming worden verbeterd als de drie verkeerslichten (Jan van Houtbrug, Levendaal en Hogewoerd) beter op elkaar aansluiten. Het vrachtverkeer blijkt moeite te hebben met de ligging van de rijstrook op het Levendaal (stad in) ter hoogte van de Hoogvlietgarage. Vanaf de Oranjeboomstraat is het moeilijk de rijstrook linksaf in te draaien. Ook voor het verkeer vanaf het Levendaal ligt deze rijstrook niet in het verlengde van de rijstrook voor het kruispunt. Het voorstel is de toegang tot de rijstrook en de middenberm van dit gedeelte van het Levendaal iets te verleggen.

Interactief

De aanpak van de gemeente met 'Geregracht in uitvoering: hoe bevalt het?' is een nieuwe manier van communiceren met de burgers. Dit zal in de toekomst vaker gebeuren. Zo wordt de Leidenaar meer betrokken bij de veranderingen in zijn stad. Zodra concreet met een aanpassing wordt begonnen, krijgen de bewoners een brief en worden de weggebruikers via de Stadskrant geïnformeerd.

Deel: ' Aanpassingen Geregracht-gebied Leiden '
Lees ook