expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: AANPASSINGSWET WET INKOMSTENBELASTING 2001......

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
29 oktober 1999

AANPASSINGSWET WET INKOMSTENBELASTING 2001

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 van staatssecretaris Vermeend en minister Zalm voor advies naar de Raad van State zal worden gezonden. Dit wetsvoorstel bevat de aanpassingen van de in niet-fiscale wetten opgenomen verwijzingen naar de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vermogensbelasting 1964, door verwijzingen naar de (nieuwe) Wet inkomstenbelasting 2001. De desbetreffende niet-fiscale wetten blijven hierdoor ook na inwerkintreding van de Wet inkomstenbelasting 2001 in werking. Verder is de (technische) doorwerking van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 naar niet-fiscale wetten geregeld. De Aanpassingswet heeft daardoor vooral een juridisch-technisch karakter.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 29.10.1999

29 okt 99 17:45

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 '
Lees ook