Gemeente Breda

Persberichten

19-02-2003

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2003

Vanaf zaterdag 22 februari ontvangen bijna alle Bredase huishoudens, bedrijven en instellingen een aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen 2003. Het is een gecombineerd aanslagbiljet met daarop (indien van toepassing) de aanslagen onroerende zaakbelastingen, rioolrecht, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, hondenbelasting en uitbetaling van de Zalmsnip. In totaal verstuurt de gemeente circa 80.000 aanslagbiljetten en bijsluiters met informatie.

Tarieven
De gemeenteraad stelde in december 2002 de nieuwe belastingtarieven voor 2003 vast.
De OZB-tarieven gaan met 4,5% omhoog en bedragen voor elke volle eenheid 2.268,00 Euro WOZ-waarde 2,67 Euro voor eigenarenbelasting woningen, 2,14 Euro voor gebruikersbelasting woningen, 3,87 Euro voor eigenarenbelasting niet-woningen en 3,10 Euro voor gebruikersbelasting niet-woningen.
De tarieven voor afvalstoffenheffing zijn 236,16 Euro voor een éénpersoonshuishouden en 281,64 Euro voor een meerpersoonshuishouden. Een extra afvalcontainer kost 49,32 Euro.
De rioolrechttarieven zijn 89,28 Euro tot 500 m³ geloosd afvalwater en 188,52 Euro van 500 tot 1.000 m³ geloosd afvalwater. Het tarief voor 1.000 m³ tot 10.000 m³ geloosd afvalwater is 0.185 Euro per m³ en vanaf 10.000 m³ geloosd afvalwater is dat 0,167 Euro per m³. De tarieven voor hondenbelasting zijn voor de eerste hond 77,20 Euro en voor elke volgende hond 127,00 Euro. Tenslotte betaalt de gemeente de zogenoemde Zalmsnip uit, een jaarlijkse belastingkorting van 45,38 Euro voor particuliere huishoudens.

Bijsluiter met informatie
In de bijsluiter die bij het aanslagbiljet zit, staat informatie over onder andere de hoogte van de tarieven, de wijze van betaling, uitstel van betaling en kwijtschelding. Er staat ook in hoe men bezwaar kan aantekenen tegen één of meerdere belastingsoorten.

Zie ook: bijsluiter (verschijnt in een nieuw venster)

Breda, 19 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2003 in Breda '
Lees ook