Provincie Zuid-Holland


07-12-1999

Aansluiting A12/N 209 Bleiswijk wordt verbeterd vastgelegd in convenant


De rijrichtingen op de N209 richting A12 scheiden, de ringvaart onder de A12 overkluizen voor een extra rijstrook, de opstelstroken op de noordelijke afrit van de A12 verlengen, een extra rijstrook op de N209 naar Bleiswijk bij de spoorlijn en een fietstunnel onder het spoor en de A12 en de op- en afrit. Dat willen het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Bleiswijk en Zoetermeer en NS Railinfrabeheer. Om dit te realiseren ondertekenen de partijen op 9 december een convenant. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het verkeer op de provinciale weg beter doorstroomt, waardoor tevens filevorming op de A12 vermindert. De maatregelen passen in de benuttingstrategie A 12.

De aansluiting bij Bleiswijk op de A12 zorgt al jaren voor overlast. De beperkte capaciteit bij de spoorwegovergang zorgt regelmatig voor file aan beide zijden. Soms slaat de file terug op de hoofdrijbaan van de A12. Met de bouw van de wijk Oosterheem in Zoetermeer en de bedrijfsterreinen Hoefweg Noord en Zuid zal de druk op het wegennet alleen nog maar toenemen. De partijen hebben een onderzoeksbureau ingeschakeld om de problemen in kaart te brengen en mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven.

De oplossingen voorzien in een aanpak op korte termijn en een aanpak op lange termijn. Voor de aanpak op korte termijn ondertekenen de waarnemend commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, ir. D. Luteijn, de burgemeesters C.H.J. Lamers van Bleiswijk en dr. L. van Leeuwen van Zoetermeer, de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, ir. H.M. Schroten en de directeur van NS Railinfrabeheer BV, regio Randstad Zuid, jhr. M.J.H. van Asch van Wijck op 9 december een akkoord.

Deel: ' Aansluiting A12/N 209 Bleiswijk wordt verbeterd '
Lees ook