Gemeente Hilversum


Aansluiting Arenapark op Diependaalselaan

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om dit jaar een nieuw kruispunt op de Diependaalselaan aan te leggen. Dit kruispunt komt tussen het spoorwegviaduct en het kruispunt naar de A27.

Het nieuwe kruispunt is nodig om het nieuwe hoofdkantoor van Nike, dat wordt gebouwd op de voormalige draversbaan, te kunnen bereiken. Dit kantoor wordt dit jaar in gebruik genomen. In de komende jaren zal de bebouwing van het gebied ArenaPark worden voltooid en afgerond worden met wegen en paden. Hiervoor is eerder al het Masterplan ArenaPark vastgesteld.

Het nieuw aan te leggen kruispunt wordt voorzien van verkeerslichten, zodat werknemers en bezoekers van het gebied ruimte krijgen om zich op de Diependaalselaan in- of uit te voegen. Om de doorstroming op de Diependaalselaan zoveel mogelijk in stand te houden, zullen de nieuwe en bestaande verkeerslichten zonodig van een "groene golf" worden voorzien.

Wilt u meer weten over de plannen dan kunt u deze inzien in de Burgerleeskamer in het Raadhuis of bij de balie van de dienst Stadsontwikkeling aan de Oude Enghweg.

De heren C. van Wieringen (tel. 629 25 28) en J. Fonk (tel. 629 26 13) kunnen u desgewenst telefonisch nader informeren.

Als u op de plannen wilt reageren dan kunt u dat schriftelijk doen tot uiterlijk 18 februari 1999.

Het adres is: Dienst Stadsontwikkeling, t.a.v. dhr. J. Fonk, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aansluiting Arenapark op Diependaalselaan Hilversum '
Lees ook