Novem30-Mar

Consumentenfolder 'Energiepremie op HR++ glas'
Aansluiting informatiecampagne bij nieuwe Regeling Energiepremie
Vanaf 1 januari 2000 verleent het Ministerie van Economische zaken via de energiedistributie bedrijven in het kader van de Regeling Energiepremie subsidie op energiebesparende maatregelen in bestaande woningen. Omdat de toepassing van HR++ glas door de overheid gezien wordt als een van de belangrijkste energiebesparende maatregelen in de woningbouw is de energiepremie op HR++ glas extra aantrekkelijk gemaakt.

Voor Novem en de glasindustrie was het begin van de premieregeling mede aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuwe op woningeigenaren gerichte folder:Energiepremie op HR++ glas. De folder past in de reeks van de door Novem en de glasindustrie uitvoerde campagnes voor het stimuleren van de toepassing van dit hoogwaardige warmte isolerende glas in de nieuwe en bestaande woningbouw. Voor Novem is het doel het bereiken van energiebesparing. De glasindustrie wil graag hoogwaardige producten leveren. Het informeren van de consumenten gebeurt behalve door folders, bovendien via belangenorganisaties zoals de Consumentenbond of door middel van consumentenbladen en TV.

Energiebesparing nodig voor reductie van CO2
HR

++ glas is een type glas dat veel beter isoleert dan gewoon dubbelglas. Het bestaat net als gewoon dubbelglas uit twee ruiten met een ruimte (spouw) ertussen. Het bijzondere van HR++ glas is de vrijwel onzichtbare flinterdunne metaallaag op de spouwzijde van de binnenruit.

Door de hoge warmte-isolerende kwaliteiten van HR

++ glas is er minder energie nodig voor ruimteverwarming dan bij ander glas (enkel, dubbel, gewoon HR of HR+ ). Bijna 80% van de warmte die door enkel glas verloren zou gaan kan met HR++glas worden bespaard. Deze besparing bedraagt circa 24 m¦ aardgas oftewel f 18,-- per m_ glasoppervlak per jaar. Door de besparing op aardgas wordt de uitstoot van CO2 (kooldioxide) en NOx (diverse stikstofverbindingen) drastisch verminderd. Deze gassen komen vrij bij de opwekking van warmte en dragen bij aan het broeikaseffect en aan de afbraak van de ozonlaag.
De hoge warmte-isolatie van HR

++glas wordt verkregen door een uitgekiende samenstelling van de reflecterende metaallaag in combinatie met een edelgasvulling van de spouw (meestal Argon in plaats van lucht). Bij een spouwbreedte van 15 mm (of meer) isoleert de ruit het best.

Het loont niet meer om gewoon dubbelglas te plaatsen. Met HR
++glas wordt ten opzichte van gewoon dubbelglas namelijk 8 m¦ meer aardgas oftewel f 6,-- per m_ per jaar bespaard.

Hoge energiepremie op HR++glas in bestaande woningen

Vanaf 1 januari 2000 kunnen consumenten bij hun energiebedrijf dus een premie aanvragen als zij HR++glas in hun woning laten plaatsen. De hoogte van de premie is afhankelijk van de samenstelling (spouwbreedte) van de ruit en het eventuele EnergiePrestatieAdvies (EPA).

CAPTION: Premiehoogte voor HR++glas

HR++glas

Spouwbreedte Energiepremie
zonder EPA met EPA
Bewegende delen 8 mm 40,- 50,-
vast/bewegend 9 - 14 mm 40,- 50,-
vast/bewegend 15 mm 60,- 75,-In de Novem-folder wordt alle relevante informatie beknopt aangegeven.
De folders zijn (enkelvoudig) gratis beschikbaar bij Novem 046 - 4202250.

Bron: Novem

Deel: ' Aansluiting informatiecampagne nieuwe Regeling Energiepremie '
Lees ook