Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn


Naar begin
Algemeen
Werkprogramma
Medewerkers
Actualiteiten
Vacatures NIZW

NIZW logo
Project Presentaties
Nieuwsbrieven
Infolijn Ziekten en Handicaps Routebeschrijving
Dagelijkse Attendering
NIZW International centre

Catalogus
Grote Almanak
Congressen
Persberichten
Links
Cursussen

een lijnnnnnn

Voorbeelden uit de praktijk

Aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en jeugdzorgbeleid

plaatsingsdatum: 2 december 1999

Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is de publicatie Jeugd en samenwerking. Aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en jeugdzorgbeleid: acht voorbeelden uit de praktijk verschenen, die ingaat op de volgende vragen: Hoe kan de aansluiting tussen voorzieningen rond jeugd bevorderd worden? Hoe kan de beleidsmatige afstemming verbeterd worden? Hoe kan het systeem van zorg- en dienstverlening voor cliënten inzichtelijker worden gemaakt?

Actueel

De aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en jeugdzorgbeleid is een actueel thema in de vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de zorg voor de jeugd. Een goede aansluiting is van belang om kinderen en ouders de ondersteuning te geven die ze nodig hebben, in een zo vroeg mogelijk stadium, zo dicht mogelijk bij huis, zo licht en kortdurend mogelijk (zo-zo-zo-zo-beleid). In het ideale geval is er sprake van een vloeiende lijn tussen preventie, signalering, kortdurende hulpverlening, behandeling en nazorg, zodat cliënten moeiteloos hun weg vinden binnen de voorzieningen die het aanbod op deze terreinen verzorgen.

Over de publicatie

Het rapport Jeugd en samenwerking brengt acht voorbeelden van initiatieven in beeld die ontplooid zijn om de afstemming en samenwerking te verbeteren. De auteurs beschrijven hoe de aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en jeugdzorgbeleid in de praktijk vorm krijgt, welke knelpunten zich hierbij voordoen en wat effectieve manieren zijn om hierin verbetering te brengen. Het rapport is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS en vormt een van de bouwstenen voor de werkzaamheden van de commissie Günther, die binnenkort advies zal uitbrengen inzake de Wet op de Jeugdzorg.

Voor wie is deze publicatie bedoeld?

Het rapport is bedoeld voor beleidsambtenaren die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies en voor uitvoerend (staf)medewerkers op het terrein van jeugdwelzijn en jeugdzorg.

Bestellen

Jeugd en samenwerking. Aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en jeugdzorgbeleid: acht voorbeelden uit de praktijk . (123 blz.) is geschreven door Ina Bakker en Neel de Bruyn en kost f 29,50. De publicatie is onder vermelding van bestelnummer E 22803 te bestellen bij de NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, E-mail: bestel@nizw.nl

Deel: ' Aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en jeugdzorgbeleid '
Lees ook