Actueel

Zijn provincie en gemeente aansprakelijk wegens onrechtmatige wetgeving in verband met onjuiste bepaling in het bestemmingsplan?
Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 8-08-2001

Het opnemen van een bepaling in een bestemmingsplan uit 1974 dat onverbindend wordt verklaard door de bestuursrechter wegens strijd met art 11 WRO, is in beginsel onrechtmatig. Bestemmingsplan heeft geen formele rechtskracht omdat het betreft materiële wetgeving en geen beschikking.
Hoewel de beschikking, houdende afwijzing van een verzoek tot uitwerking van het bestemmingsplan is vernietigd, levert dat geen aansprakelijkheid op omdat gemeente niet anders kon dan afwijzen nu de betreffende bepaling in bestemmingsplan onverbindend is.


Deel: ' Aansprakelijkheid provincie/gemeente onrechtmatige wetgeving '
Lees ook