Gemeente Bellingwedde

OPENBARE BEKENDMAKING

Hierbij breng ik ter openbare kennis dat ik de aan mij toekomende bevoegdheden met betrekking tot de aanstelling van verkeersregelaars en brigadiers in deze gemeente, heb gemandateerd aan de korpschef van de regiopolitie Groningen. Het mandaatbesluit ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling bestuurlijke en algemene zaken, Hoofdweg 2 te Wedde.

De burgemeester van Bellingwedde,

Drs. E. Drenth.

Deel: ' Aanstelling verkeersregelaars en brigadiers in Bellingwedde '
Lees ook