Nationaal Actieplan Seksueel Misbruik Kinderen

Mediacampagne moet bekendheid verder vergroten

Aantal adviesvragen AMK Drenthe stijgt explosief

In Drenthe is het aantal adviesvragen over kindermishandeling explosief gestegen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in Assen verwerkte in het eerste half jaar van 2002 259 vragen over mogelijke mishandeling. Een jaar eerder was dit aantal 173. Het aantal gevallen van kindermishandeling is niet gestegen.

Landelijke cijfers zijn nog niet voorhanden. Wel is bekend dat de AMK's het vorig jaar in vergelijking met 2000 al veel drukker hadden. In 2001 verwerkten de AMK's gezamenlijk 22.871 contacten, een stijging van 7,2 procent ten opzichte van 2000 .

Het AMK Drenthe denkt dat de stijging komt doordat er een taboe is doorbroken. Volgens het meldpunt is kindermishandeling een onderdeel geworden van maatschappelijke bewustwording.Het is een onderwerp waarover niet langer gezwegen wordt.. Daarnaast is het AMK en zijn werk een stuk bekender geworden. Dit moet in de toekomst nog worden uitgebreid.

Het expertisecentrum Kindermishandeling van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW ) werkt samen met de AMK's aan een mediacampagne om kindermishandeling onder de aandacht te brengen. Zij hopen daarmee de bereidheid van mensen om kindermishandeling te melden te vergroten.

Met de nieuwe campagne, die eind 2003 van start gaat, wil het NIZW mensen wijzen op het bestaan van het landelijke telefoonnummer van de AMK's waarop gevallen van kindermishandeling kunnen worden gemeld. 'Uit onze eerdere campagnes in 1991 en 1992 bleek dat deze acties meer meldingen opleveren', aldus een beleidsmedewerker. Het landelijke telefoonnummer (0900-12312300) werd in maart vorig jaar al in gebruik genomen. Volgens het NIZW begint de bijbehorende campagne veel later, omdat deze zorgvuldig gepland moet worden.

---


---

Laatst gewijzigd: 24-07-2002

Deel: ' Aantal adviesvragen AMK Drenthe stijgt explosief '
Lees ook