CBS


Centraal Bureau voor de Statistiek

Een baan vinden

In 1997 waren 937 duizend mensen korter dan een jaar werkzaam in hun huidige baan. In 1992 was dat het geval met 871 duizend personen.

Tussen 1992 en 1994 stagneerde de arbeidsmarkt. Steeds minder mensen vonden een nieuwe baan. Vanaf 1994 groeide de werkgelegenheid weer en nam het aantal mensen dat een baan vond jaarlijks toe. In 1997 vond een record-aantal mannen en vrouwen een baan.

Baanvinders (15 - 64 jaar)

Arbeidsverleden

Een deel van de baanvinders – mensen die minder dan een jaar geleden in hun huidige baan begonnen zijn – is nieuw op de arbeidsmarkt. Dat zijn schoolverlaters en andere mensen die nog nooit gewerkt hebben. Bijna vier van de tien baanvinders hebben nooit eerder een baan gehad waarin zij langer dan een jaar gewerkt hebben. Bijna zes van de tien baanvinders heeft ooit een substantiële baan gehad.

Arbeidsverleden van baanvinders, 1997

Baanwisselaars

In 1997 had een op de drie baanvinders na een vorige baan hooguit drie maanden zonder werk gezeten. Dat is 5 procent van de werkzame beroepsbevolking. De situatie op de arbeidsmarkt is uiteraard van invloed op de mobiliteit van de werkenden. Het aantal baanwisselaars is dan ook sinds 1994 gestegen.

Anne-Marie Boelens

Bron: CBS, Sociaal-Economische Dynamiek 1998

Deel: ' Aantal baanwisselaars blijft stijgen '
Lees ook