Onderzoek Dun & Bradstreet wijst uit:

Aantal bedrijfsfaillissementen in Europa blijft dalen

Rotterdam, 13 september 1999 - Volgens een analyse door Dun & Bradstreet (D&B) van dertien economieën is het aantal bedrijfsfaillissementen in Europa in de eerste helft van 1999 gedaald met 3,4 procent, vergeleken met dezelfde periode in 1998. Over een periode van twee jaar is de neerwaartse trend volgens D&B nog duidelijker te zien: de 81.858 faillissementen in de eerste helft van 1999 betekenen een daling van elf procent ten opzichte van dezelfde periode in 1997.

Uit de cijfers van Dun & Bradstreet blijkt dat de daling in het tweede kwartaal sterker was dan in het eerste. Het tweede kwartaal toonde een afname van bedrijfsfaillissementen van 5,4 procent over heel Europa, ten opzichte van het tweede kwartaal 1998. Volgens D&B laten de cijfers zien dat veel Europese economieën zich sinds eind 1998 herstellen.

Van de dertien geanalyseerde landen laten alleen België (+3,6 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+10,7 procent) in de eerste helft van 1999 een toename van het aantal faillissementen zien. Laatstgenoemd cijfer, zegt D&B, werd bijna geheel veroorzaakt door een drastische stijging in het eerste kwartaal, gevolgd door een bescheiden toename van 1,4 procent in het tweede kwartaal.

Nederland voert de neerwaartse trend aan met 22,7 procent. Dit hoge percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe Wet Schuldsaneringen Natuurlijke Personen die op 1 december 1998 van kracht is geworden. Naast privépersonen kunnen ook eenmanszaken en vennootschappen onder firma een beroep doen op schuldsanering. Het werkelijke dalingspercentage is minder uitgesproken. De daling van 3,5 procent in het aantal faillissementen gedurende het tweede kwartaal (708 faillissementen) ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar is dan ook realistischer.

Zweden (-20,0 procent) en Ierland (-13,8 procent) vertoonden ook opvallend sterke dalingen, en dit geldt ook voor de economische mogendheden Frankrijk (-9,7 procent) en Italië (-10,7 procent). De resultaten voor de eerste helft van 1999 in Duitsland bleven met -0,9 procent bijna gelijk aan die in 1998, hetgeen D&B's voorspelling van een stabiel jaar voor de Bondsrepubliek bevestigt.

Een bescheiden daling van 1,0 procent voor Noorwegen en 2,8 procent voor Portugal in het eerste halfjaar van 1999 duidt op opmerkelijk lage economische verwachtingen, zegt D&B. Beide landen registreerden aanzienlijke stijgingen in het tweede kwartaal van 1999 (respectievelijk 16,2 en 18,3 procent) ten opzichte van het tweede kwartaal van 1998. Europees overzicht

Ofschoon een daling ten opzichte van 1998 van 1,9 procent in 1999 voor Oostenrijk welkom is, verwacht D&B met name bij vervoerbedrijven voor het gehele jaar een stijging van het aantal faillissementen door het conflict in Kosovo.

De stijging van 3,6 procent in het aantal bedrijfsfaillissementen in de eerste helft van dit jaar weerspiegelt een verminderde economische groei in België. Maar de stijging van 1,8 procent in het tweede kwartaal van 1999 ten opzichte van 1998 was aanzienlijk minder. De vooruitzichten kunnen nog verbeteren als de groeivoorspellingen voor het bruto nationaal product worden meegerekend.

Hoewel het aantal faillissementen in Finland in het eerste halfjaar van 1999 daalde met 5,9 procent ten opzichte van dezelfde periode in 1998, vertonen de cijfers in het tweede kwartaal een stijging van 6,0 procent. De exportkansen blijven echter zwak en de productiviteit per werknemer daalt in de meeste sectoren.

In Frankrijk werd een vermindering van bijna 10 procent in het eerste halfjaar - ongeveer drie maal het Europees gemiddelde - bereikt, ondanks problemen in de industriesector. Ofschoon de export daalt, is het economisch fundament van Frankrijk over het geheel genomen positief.

Een bescheiden terugval in het aantal faillissementen in Duitsland gedurende het eerste halfjaar is een teken dat het vertrouwen in de Duitse economie terugkeert. D&B verwacht dat de economische groei in de tweede helft van dit jaar zal toenemen.

De gunstige faillissementscijfers van Ierland contrasteren scherp met die van een aantal Europese buurlanden, met name het Verenigd Koninkrijk. Echter, de sterkere inflatiedruk zal in de tweede helft van dit jaar voor een toename zorgen, onder invloed van stijgende importprijzen door de relatief zwakke euro ten opzichte van de dollar en de pond sterling.

De sterke terugval in het aantal bedrijfsfaillissementen van 10,7 procent in het eerste halfjaar ten opzichte van 1998 in Italië - een grotere daling dan die bij Italië's belangrijke Europese concurrenten - is verrassend te noemen, gezien de matige economische ontwikkelingen in Italië.

Ofschoon de faillissementen in Noorwegen daalden in de eerste helft van het jaar, stegen ze in het tweede kwartaal aanmerkelijk ten opzichte van dezelfde periodes in 1998. D&B verwacht een toename van de faillissementen voor het jaar als geheel, aangezien de economische groei sterk afneemt.

Het bedrijfsleven in Portugal zal het in dit tweede halfjaar moeilijk krijgen aangezien de economische groei en de investeringen afnemen. Dit kan de bescheiden daling van het aantal faillissementen in de eerste zes maanden van dit jaar gemakkelijk doen omslaan in een stijging.

De daling van het aantal bedrijfsfaillissementen in Zweden vertoont dit jaar dezelfde trend als het jaar ervoor. De economische vooruitzichten blijven sterk, ondanks een mindere economische groei.

Het aantal faillissementen van kleinere ondernemingen in Engeland dat twee keer zo hoog is als dat van de grotere bedrijven, is reden tot enige zorg. Ofschoon het aantal faillissementen toenam met 10,7 procent in het eerste halfjaar ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar, is het aantal inmiddels, als gevolg van een sterke economische impuls, sterk dalende: 8,1 procent daling in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal 1999, bijna net zo sterk als het Europees gemiddelde.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet (D&B), onderdeel van de Dun & Bradstreet Corporation, is 's werelds grootste aanbieder van zakelijke krediet-, marketing- en handelsinformatie, alsmede verlener van incassodiensten. Zusterbedrijf binnen Dun & Bradstreet Corporation is Moody's Investors Service, het marktleidende 'debt rating' bureau en uitgever van financiële informatie voor investeerders. Dun & Bradstreet Corporation heeft haar hoofdkantoor in Murray Hill, New Jersey, en telt 13.000 medewerkers in 39 landen. Het bedrijf behaalde in 1998 een omzet van 1,93 miljard dollar. In de Benelux heeft Dun & Bradstreet vestigingen in Brussel, Rotterdam en Almelo.

Deel: ' Aantal bedrijfsfaillissementen in Europa blijft dalen - 6708 '
Lees ook