Kamer van Koophandel Middelburg

Aantal bedrijven in het MKB blijft stijgen

Eind 2000 telde Nederland ruim 758.000 bedrijven. Dit betekent een toename van het aantal starters met 8 procent in het vierde kwartaal van 2000, ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 1999. Per saldo zijn er 6.320 bedrijven bijgekomen. Voor dit jaar en 2002 wordt voor het MKB een lichte afzwakkende groei voorspelt. Deze feiten en cijfers blijken uit de Ondernemerschapsmonitor van het ministerie van Economische Zaken.

De sterkst groeiende sectoren zijn de voedings- en genotmiddelenindustrie, de chemische industrie, de bouwnijverheid, de metaalindustrie en de overige commerciele dienstverlening. Deze monitor verschijnt vier keer per jaar en geeft een overzicht van ontwikkelingen en cijfers van het ondernemerschap. Daarnaast wordt een speciaal thema uitgelicht. Het afgelopen kwartaal stond ´Het MKB: werkgelegenheid, innovatie en export´centraal.

Werkgelegenheid
Zo genereert sinds 1988 het Nederlandse MKB vergeleken met andere Europese landen jaarlijks de meeste groei in werkgelegenheid. Voorspellingen laten een terugloop zien in de werkgelegenheidsgroei. Tevens heeft het MKB minder ouderen en hogeropgeleiden in dienst dan het grootbedrijf.

Innovatie
Op het gebied van innovatie brachten 49% van de Nederlandse MKB-bedrijven in 2000 een nieuw product op de markt en het gebruik van externe kennis.

Export
Ruim 9 procent van de kleine en 26 procent van de middelgrote bedrijven exporteerde. Tevens blijken Europese landen de belangrijkste exportbestemmingen te zijn.

Voor meer infomatie, surf naar www.ez.nl

Deel: ' Aantal bedrijven in het MKB blijft stijgen '
Lees ook