Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

09-02-1999

Aantal cliënten in bijstand gedaald

Het aantal cliënten in de bijstand is bij de gemeente Delfzijl in 1998 gedaald van 1350 naar 1125. Er werden 652 aanvragen om periodieke bijstand ingediend. Dit blijkt uit het 4e kwartaalrapport van de afdeling Sociale Zaken van deze gemeente. Een belangrijke bijdrage daaraan werd geleverd door de 2 medewerkers die de gemeente op het Arbeidsbureau in Delfzijl heeft gestationeerd. In het 4e kwartaal werden door de medewerkers 107 personen aan werk geholpen of op een scholingstraject of ander traject naar werk gezet.

Uit het rapport blijkt dat er door de Sociale Recherche in 1998 255 duizend 139 gulden aan fraude is opgespoord. Dat is 85 duizend gulden meer dan in 1997. De samenwerking met de belastingdienst die alle inkomsten doorgeeft aan de gemeente werpt daarbij zijn vruchten af.

De afdeling Sociale Zaken registreerde in 1998 zo’n 53 klachten over de uitvoering van de bijstandswet. Het grote aantal klachten wat in vorige jaren over de afdeling Sociale Zaken werd ingediend is daarmee tot een normaal aantal van circa 4% van het aantal cliënten teruggebracht.Deel: ' Aantal cliënten in bijstand Delfzijl gedaald '
Lees ook