Onderzoek van Dun & Bradstreet wijst uit:
Aantal faillissementen in eerste negen maanden gedaald als gevolg van nieuwe wetgeving

Rotterdam, 6 oktober 1999 - Het aantal uitgesproken faillissementen is in de eerste negen maanden van 1999 met 28,7 procent afgenomen ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1998. Gedurende de eerste drie kwartalen gingen er 2.837 bedrijven en particulieren failliet tegenover 3.980 gedurende dezelfde periode in 1998. In de eerste negen maanden van 1997 bedroeg dit aantal 4.113. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de invoering van de Wet Schuldsaneringen Natuurlijke Personen (1 december 1998), waarop privé-personen, eenmanszaken, vennootschappen onder firma en maatschappen aanspraak kunnen doen.

Het aantal bedrijfsfaillissementen nam af met 25,8 procent van 2802 in de eerste negen maanden van 1998 naar 2079 in dezelfde periode in 1999, een daling met 723. Voor het grootste deel vond deze daling plaats onder eenmanszaken (daling van 1014 naar 410) en vennootschappen onder firma (daling van 161 naar 116). Het aantal faillissementen onder privé-personen daalde met 35,7 procent van 1178 naar 758. Deze gegevens zijn gebaseerd op uitspraken van de rechtbanken en gecorrigeerd met eventuele wijzigingen en intrekkingen.*

Daartegenover staan 4283 uitgesproken schuldsaneringen in de eerste negen maanden van 1999, wat zowel voorlopige als definitieve schuldsaneringen betreft. Voor ruim 18 procent betreft het hier bedrijven en voor het overige privé-personen. De bijna 800 uitgesproken schuldsaneringen voor bedrijven compenseren echter de daling van 723 faillissementen van bedrijven. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat aan het begin van het jaar eerder uitgesproken faillissementen alsnog zijn omgezet in een schuldsanering.

Spreiding van de faillissementen naar rechtsvorm
Onder besloten vennootschappen daalde het aantal faillissementen licht met 3,6 procent van 1507 in de eerste negen maanden van 1998 tegen 1453 in dezelfde periode van 1999. In 1998 vond 53,8 procent van de faillissementen plaats onder besloten vennootschappen en door de daling van het aantal faillissementen onder eenmanszaken en vennootschappen onder firma, is dit percentage in de eerste negen maanden van 1999 verder toegenomen tot 70,4 procent. Zoals eerder genoemd daalde het aantal faillissementen onder eenmanszaken en vennootschappen onder firma met respectievelijk 59,6 procent en 28 procent.

Spreiding van de faillissementen naar provincie
In Zuid-Holland is de eerste negen maanden van dit jaar het grootste aantal bedrijfsfaillissementen (469) uitgesproken, gevolgd door Noord-Brabant (354) en Noord-Holland (326). Het kleinste aantal werd geregistreerd in Zeeland (26). De grootste procentuele afname doet zich voor in Noord-Holland, waar het percentage bedrijfsfaillissementen in de afgelopen drie kwartalen 15,8 procent van het totaal aantal faillissementen bedraagt, tegenover 18,3 procent in 1998. Relatief, dus ten opzichte van het totaal aantal faillissement vonden er meer faillissementen plaats in Noord Brabant, Utrecht, Overijssel, Limburg en Drenthe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Spreiding van faillissementen naar hoofdactiviteit Per branche zijn de verschillen in rechtsvorm groot, wat ook van invloed is op het aantal faillissementen per branche. Vooral in branches waar veel eenmanszaken en vennootschappen onder firma actief zijn, is vanwege de nieuwe wetgeving de daling van het aantal faillissementen groot.

Rechtsvormen per branche
Bekeken per branche zijn er hele duidelijke verschillen aan te geven naar aanleiding van de invloed die de nieuwe wetgeving heeft. Vooral in de detailhandel was er sprake van een sterke daling van het aantal faillissementen. Het aantal daalde van 472 in de eerste negen maanden in 1998 naar 240 in de eerste negen maanden van 1999, een daling van 49,2 procent.

In de dienstverlening daalde het aantal faillissementen met 31,4 procent. In de bouw en groothandel nam het aantal faillissementen af respectievelijk met 25,1 procent en 19,6 procent. Dit is wel een kleinere daling dan de landelijke daling van 25,8 procent van de bedrijfsfaillissementen.

Binnen de financiële dienstverlening (banken, verzekering, vastgoed en holdings) is het aantal faillissementen nagenoeg gelijk gebleven. In de eerste drie kwartalen van 1998 totaal 321 faillissementen tegen 319 faillissementen in dezelfde periode van 1999. Binnen deze bedrijfstak heeft ook maar 7,8 procent de rechtsvorm eenmanszaak of vennootschap onder firma.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet (D&B), onderdeel van de Dun & Bradstreet Corporation, is 's werelds grootste aanbieder van zakelijke krediet-, marketing- en handelsinformatie, alsmede verlener van incassodiensten. Zusterbedrijf binnen Dun & Bradstreet Corporation is Moody's Investors Service, het marktleidende 'debt rating' bureau en uitgever van financiële informatie voor investeerders. Dun & Bradstreet Corporation heeft haar hoofdkantoor in Murray Hill, New Jersey, en telt 13.000 medewerkers in 39 landen. Het bedrijf behaalde in 1998 een omzet van 1,93 miljard dollar. In de Benelux heeft Dun & Bradstreet vestigingen in Brussel, Rotterdam en Almelo.

Deel: ' Aantal faillissementen gedaald door nieuwe wetgeving '
Lees ook