Onderzoek van Dun & Bradstreet wijst uit:
Aantal faillissementen in eerste kwartaal 1999 aanzienlijk gedaald als gevolg van nieuwe wetgeving

Rotterdam, 26 april 1999 - Het aantal uitgesproken faillissementen is in de eerste drie maanden van dit jaar met 26,9% afgenomen ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1998. Gedurende het eerste kwartaal gingen er 998 bedrijven en particulieren failliet tegenover respectievelijk 1.365 gedurende dezelfde periode in 1998. In het eerste kwartaal van 1997 bedroeg dit aantal 1.443. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de invoering van de Wet Schuldsaneringen Natuurlijke Personen (1 december 1998), waarop privé-personen, eenmanszaken en vennootschap onder firma's aanspraak kunnen doen. Het aantal bedrijfsfaillissementen nam af met 23,5% van 960 in het eerste kwartaal van 1998 naar 734 in dezelfde periode in 1999, een daling van 226. Voor het grootste deel vond deze daling plaats onder eenmanszaken (daling van 344 naar 156) en vennootschappen onder firma (daling van 60 naar 44). Het aantal faillissementen onder privé-personen daalde met 34,8% van 405 naar 264. Deze gegevens zijn gebaseerd op uitspraken van de rechtbanken en gecorrigeerd met eventuele wijzigingen en intrekkingen.

Daartegenover staan 943 uitgesproken schuldsaneringen in het eerste kwartaal van 1999, wat zowel voorlopige als definitieve schuldsaneringen betreft. Eén derde deel betreft hier bedrijven en voor het overige privé-personen. Dit compenseert voor bedrijven de daling van het aantal faillissementen.

Spreiding van de faillissementen naar rechtsvorm
Onder besloten vennootschappen bleef het aantal faillissementen vrijwel gelijk, 509 in 1998 tegen 507 in 1999. In 1998 vond 53% van de faillissementen plaats onder besloten vennootschappen en door de daling onder eenmanszaken en vennootschappen onder firma, is dit percentage in het eerste kwartaal van 1999 verder toegenomen tot 69,6%.

Spreiding van de faillissementen naar provincie en stad

In Zuid-Holland is de eerste drie maanden van dit jaar het grootste aantal bedrijfsfaillissementen (168) uitgesproken, gevolgd door Noord-Brabant (122) en Noord-Holland (107). Het kleinste aantal werd geregistreerd in Zeeland (6). De grootste procentuele afname doet zich voor in Noord-Holland, waar het percentage bedrijfsfaillissementen in het afgelopen kwartaal 14,6% van het totaal aantal faillissementen bedraagt, tegenover 19,3% in 1998. Absoluut gezien nam het aantal faillissementen toe in Limburg, Flevoland en Drente.

Spreiding van faillissementen naar hoofdactiviteit Per branche zijn de verschillen in rechtsvorm groot, wat ook van invloed is op het aantal faillissementen per branche. Vooral in branches waar veel eenmanszaken en vennootschappen onder firma actief zijn, is vanwege de nieuwe wetgeving de daling van het aantal faillissementen groot. Rechtsvormen per branche:
Bekeken per branche zijn er hele duidelijke verschillen aan te geven naar aanleiding van de invloed die de nieuwe wetgeving heeft. Vooral in de detailhandel was er sprake van een sterke daling van het aantal faillissementen. Het aantal daalde van 170 in het eerste kwartaal in 1998 naar 91 in het eerste kwartaal van 1999, een daling van 45,9%. Daarbij daalde het aantal faillissementen onder eenmanszaken en vennootschappen onder firma, actief in de detailhandel met 56,9%, mede als gevolg van de nieuwe wetgeving. Onder detailhandels met besloten vennootschap als rechtsvorm daalde het aantal faillissementen met 16,7%.

In de groothandel daalde het aantal faillissementen met 25,3%, het aantal onder eenmanszaken en vennootschappen onder firma daalde zelfs met 70%. Onder de BV's in de sector groothandel nam het aantal faillissementen met 3,6% toe. Onder productiebedrijven komt de daling van 24% volledig op het conto van bedrijven met eenmanszaak of vennootschap onder firma als rechtsvorm. Bij productiebedrijven met de rechtsvorm BV nam het aantal faillissementen met 5% toe.

Na de stijging in het afgelopen jaar van het aantal faillissementen in de dienstverlening, is er in het eerste kwartaal van 1999 sprake van een daling zowel voor BV's als eenmanszaken en VOF's. In totaal bedraagt de daling 35%, waarvan 41,5% EZ en VOF's betreft en 26,9% besloten vennootschappen.

In de bouw heeft 70% van de bedrijven de rechtsvorm eenmanszaak of vennootschap onder firma, maar de daling van het aantal faillissementen is in deze sector relatief veel minder. Ten opzichte van 1998 is het aantal faillissementen met 2,8% gedaald; 15,4% hiervan betreft eenmanszaken en vennootschappen onder firma.

Binnen de financiële dienstverlening (banken, verzekering, vastgoed en holdings) is het aantal faillissementen nagenoeg gelijk gebleven. In 1998 totaal 111 faillissementen tegen 110 faillissementen in 1999. Procentueel is er wel sprake van een grote daling van het aantal faillissementen onder deze bedrijven met rechtsvorm eenmanszaak of vennootschap onder firma (75%), maar absoluut is het maar een daling van 12 naar 3 faillissementen. Dit is te verklaren door het lage percentage bedrijven met rechtsvorm eenmanszaak of vennootschap onder firma actief in de financiële dienstverlening.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet (D&B), onderdeel van de Dun & Bradstreet Corporation, is 's werelds grootste aanbieder van zakelijke krediet-, marketing- en handelsinformatie, alsmede verlener van incassodiensten. Zusterbedrijf binnen Dun & Bradstreet Corporation is Moody's Investors Service, het marktleidende 'debt rating' bureau en uitgever van financiële informatie voor investeerders. Dun & Bradstreet Corporation heeft haar hoofdkantoor in Murray Hill, New Jersey, en telt 13.000 medewerkers in 39 landen. Het bedrijf behaalde in 1998 een omzet van 1,93 miljard dollar. In de Benelux heeft Dun & Bradstreet vestigingen in Brussel, Rotterdam en Almelo.

Deel: ' Aantal faillissementen in eerste kwartaal 1999 gedaald '
Lees ook