Ingezonden persbericht

Onderzoek van Dun & Bradstreet wijst uit:

Aantal faillissementen stijgt, ruim 18.500 banen verloren

Rotterdam, 11 oktober 2001 In de eerste negen maanden van 2001 nam het aantal uitgesproken faillissementen met 36,6 procent toe ten opzichte van


.dezelfde periode in 2000. Van januari tot en met september gingen 4.104 bedrijven en particulieren failliet, tegenover 3.004 in dezelfde periode in 2000. Door deze faillissementen gingen meer dan 18.500 banen verloren. Vooral bedrijven met minder dan 10 werknemers blijken het niet te redden. Meer dan 80 procent van deze bedrijven ging failliet.
Deze gegevens zijn afkomstig van handelsinformatiebureau Dun & Bradstreet. Ze zijn gebaseerd op uitspraken van rechtbanken en gecorrigeerd met eventuele wijzigingen en intrekkingen.*

Het aantal bedrijfsfaillissementen steeg met 27,6 procent naar 2.772. In de eerste negen maanden van dit jaar gingen 600 bedrijven meer failliet dan in dezelfde periode in 2000. De stijging vond voor het grootste deel plaats onder besloten vennootschappen: van 1.538 naar 2.074. Het aantal faillissementen onder privé-personen steeg met 60,1 procent van 832 naar 1.332. Daartegenover staan 6.542 uitgesproken schuldsaneringen in de eerste negen maanden van 2001. Het betreft hier zowel voorlopige als definitieve schuldsaneringen. Vorig jaar waren dat er 6.506.

Dienstverleners vaker failliet

De sector dienstverlening vertoont de sterkste stijging van het aantal faillissementen. Het aantal faillissementen nam daar met 42,6 procent toe, van 484 in de eerste negen maanden van 2000 tot 690 in de eerste negen maanden van 2001. Deze sector kende de laatste jaren een relatieve toename van nieuw opgerichte bedrijven, waardoor verhoudingsgewijs nu meer faillissementen voorkomen.

Ook de bouw en de financiële dienstverlening (banken, verzekeringen, vastgoed en holdings) tonen een enorme stijging, van respectievelijk 33,7 en 37,8 procent. Alleen de sectoren overheid en landbouw & visserij tonen een lichte daling van het aantal faillissementen.

Spreiding naar provincie

In Zuid-Holland werd in de eerste negen maanden van dit jaar het grootste aantal bedrijfsfaillissementen (649) uitgesproken, gevolgd door Noord-Holland (474) en Noord- Brabant (402). Vooral in Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Zoetermeer gingen veel bedrijven failliet. Het kleinste aantal faillissementen werd geregistreerd in Zeeland (35), waarvan 9 in Vlissingen. In dezelfde periode vorig jaar gingen 38 bedrijven in Zeeland failliet, zodat deze provincie als enige een daling vertoont van het aantal bedrijfsfaillissementen. Flevoland, Overijssel en Zuid-Holland vertonen de grootste stijging, met respectievelijk 85; 61,5 en 42,3 procent.

Deel: ' Aantal faillissementen stijgt, ruim 18.500 banen verloren '
Lees ook