Amsterdam Airport Schiphol

Aantal geluidbelaste woningen rond Schiphol in 1998 lager dan ooit

Amsterdam Airport Schiphol verwacht 7% groei in passagiers in 1999

Schiphol, 4 januari 1999 - Het aantal geluidbelaste woningen rond Schiphol is in 1998 volgens voorlopige cijfers met ca. 10.500 lager geweest dan ooit. Dit maakte president-directeur Gerlach Cerfontaine van Amsterdam Airport Schiphol vandaag bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor bedrijven op de luchthaven Schiphol. In 1997 lagen er nog 12.700 huizen in de 35 Ke-geluidszone. Voor 1999 heeft de luchtvaartsector zich vastgelegd op maximaal 12.000.

De heer Cerfontaine herhaalde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de instemming van de luchtvaartsector met het kabinetsbesluit van 18 december jongstleden, met name over het feit dat de overheid in overleg met de luchtvaartsector een ontwerp zal opstellen voor een nieuw systeem van milieu- en veiligheidsnormen, voor een luchthavengebruiksvergunning en voor een nieuw handhavingssysteem. Uitgangspunten hierbij zijn, dat het aantal geluidbelaste woningen na ingebruikname van de vijfde baan (10.000) onder meer zal worden gecorrigeerd voor woningbouw sinds 31 december 1990; dat de nieuwe normen uitsluitend gebaseerd zullen worden op geluidbelaste woningen en dat de zonering van de luchthaven beperkt wordt tot een vrijwaringszone voor nieuwbouw.

Hiermee wordt de luchtvaartsector zekerheid geboden voor de toekomst en wordt de internationale concurrentiepositie van Schiphol zeker gesteld, aldus Cerfontaine.

Verkeer en vervoer
De voorlopige cijfers laten zien dat 34,4 miljoen passagiers (inclusief transito) via Schiphol reisden in 1998. Dit is een groei van 9% ten opzichte van 1997. Het vrachtvervoer bleef met ca. 1,160 miljoen ton gelijk ten opzichte van de cijfers over 1997. De oorzaak van deze stagnatie ligt deels in de Aziëcrisis, deels in het vertrek van luchtvaartmaatschappijen en deels in de capaciteits-beperkingen op Schiphol.

Het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer (lijn- en chartervluchten) kwam uit op 377.000; ca. 8% méér dan het jaar ervoor. Als gevolg van onder meer stakingen, het vertrek van een aantal intercontinentale luchtvaartmaatschappijen en een reductie van het aantal binnenlandse vluchten is het totaal aantal uitgegeven slots (380.000) in 1998 niet volledig gebruikt.

Amsterdam Airport Schiphol verwacht dat in 1999 36,7 miljoen passagiers (inclusief transito) via Schiphol zullen reizen, een groei van bijna 7% ten opzichte van 1998. Het aantal tonnen vracht zal naar verwachting met 5% toenemen. Het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer is in 1999 vastgesteld op maximaal 400.000; een groei van ca. 6%.

Record aan investeringen
Amsterdam Airport Schiphol zal in 1999 voor een recordbedrag van ca. 1 miljard gulden investeren, waarvan 745 miljoen in verbetering van de kwaliteit en capaciteit van - vooral - de terminal. De centrale lounge (de wachtruimte van Vertrek 2, achter de paspoortcontrole) ondergaat in 1999 een grote renovatie en uitbreiding, en krijgt bovendien een geheel nieuw winkelcentrum. Eind 1999 zal Lounge Centraal er als nieuw uitzien en zal de kwaliteit van dit deel van de terminal sterk zijn verbeterd.

Cerfontaine benadrukte in zijn toespraak dat deze verbouwingen zullen leiden tot overlast voor de passagiers. Hij vroeg begrip en medewerking van de aanwezige bedrijven om deze overlast tot een minimum te beperken.

Punctuality award
De punctuality award die Amsterdam Airport Schiphol jaarlijks uitreikt aan de Europese luchtvaartmaatschappij die in 1998 de minste vertragingen had, is gewonnen door de Noorse maatschappij 'Braathens'. De punctuality award voor de intercontinentale maatschappij met de minste vertragingen ging naar 'Japan Airlines'. Braathens vliegt sinds maart 1998, in samenwerking met KLM, drie keer per dag van Schiphol naar Stavanger en Japan Airlines onderhoudt een dagelijkse vlucht van Schiphol naar Tokyo.

001-1999/IP

© Amsterdam Airport Schiphol

Deel: ' Aantal geluidbelaste woningen rond Schiphol lager dan ooit '
Lees ook