X
X
X Gemeente Amsterdam


AANTAL HARDDRUGVERSLAAFDEN DAALT GESTAAG

Het aantal harddrugverslaafden in Amsterdam vermindert geleidelijk. In 1994 waren er naar schatting 6600; in 1998 waren dat er nog de 5000. De gemiddelde leeftijd van de verslaafden stijgt en ligt nu rond de 38 jaar. De meeste harddrugverslaafden gebruiken al ruim 20 jaar. De gezondheidsklachten nemen, gezien de leeftijd, toe. Naast de bekende infectieziekten zoals AIDS, hepatitis C en tbc, komen nu ook betrekkelijk ernstige longziekten aan het licht. Dit staat in het jaarbericht van de drugsafdeling van de GG&GD, dat vandaag (donderdag 15 juli) aan wethouder Ter Horst (Zorg) is aangeboden. Volgens G. van Brussel, hoofd van de drugsafdeling, maakt de jarenlange registratie door de GG&GD het mogelijk om een actueel beeld te geven van de verslaafden in Amsterdam, inclusief hun problematiek, hun gebruik en het effect van de hulpverlening.

Het verslag gaat in op de gebruikspatronen bij illegale drugs en de daarmee samenhangende problemen. Opiaten worden, in vergelijking met cannabis, XTC en cocaïne, door betrekkelijk weinig mensen gebruikt, maar het gebruik ervan geeft veel gezondheidsschade, aldus het verslag. In het rapport komen ook specifieke problemen als prostitutie en psychische stoornissen in combinatie met verslaving aan de orde. Onder de door de GG&GD behandelde chronische opiaatverslaafden komt veel psychopathologie voor. De behandeling van psychotische drugverslaafden is in de laatste jaren in samenwerking met het RIAGG verbeterd.

Nog enkele punten uit het verslag:


* Ten gevolge van het ontmoedigingsbeleid is het aantal buitenlandse verslaafden aanzienlijk verminderd. In 1994 waren dat er 2616 en in 1998 nog 1783.


* Nieuwe opiaatverslaafden in Amsterdam zijn meestal buitenlandse passanten, die door de GG&GD in de politiecel worden behandeld.


* De sterfte door overdosis is stabiel laag. In 1998 ging het om 25 sterfgevallen, terwijl dat aantal in 1993 nog 53 bedroeg.


* De totale sterfte daalt sinds twee jaar waarbij de sterfte door AIDS vermindert en de sterfte door luchtwegaandoeningen stijgt.


* Het aantal nieuwe tbc-gevallen onder druggebruikers is de afgelopen jaren verminderd. In 1998 zijn 15 tbc-zieke druggebruikers opgespoord en behandeld. In 1996 en 1997 ging het nog om 25 gevallen per jaar.


* De hulpverlening aan thuisloze druggebruikers is, in samenwerking met de instellingen voor maatschappelijke opvang, verbeterd. In 1998 werden 162 thuisloze druggebruikers opgenomen in deze instellingen en op locatie behandeld met opiaten.


* Intraveneus druggebruik (spuiten) is de afgelopen jaren afgenomen en vervangen door oraal gebruik (roken), namelijk het 'Chinezen' van heroïne en het 'basen' van cocaïne.


* Het aantal alarmmeldingen in verband met een overdosis cannabisgebruik bij de Centrale Post Ambulancevervoer is sterk verminderd van 258 incidenten in 1997 tot 135 in 1998. Het gebruik van paddo's leidde in 1998 tot 35 alarmmeldingen; in 30 gevallen moest er naar de eerste hulp van het ziekenhuis worden vervoerd. Het aantal meldingen rond XTC is in 1998 verminderd tot 35 in vergelijking met 66 incidenten in 1996.

Amsterdam, 15 juli 1999 Huub Winthagen 5523245/

Pb-76 Martin Hommenga (GG&GD) 5555703

Deel: ' Aantal harddrugverslaafden in Amsterdam daalt gestaag '
Lees ook