Persbericht Trimbos-instituut

Aantal internetraadplegingen stijgt fors

Grote vraag naar informatie over drugs

Utrecht, 24 juni 2002. De vraag naar informatie over drugs is in 2001 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit het Jaarbericht 2001 van de Drugs Infolijn (0900-1995) van het Trimbos-instituut. In 2001 werd de lijn 31.241 gebeld ofwel ruim 85 telefoontjes per dag. Er kwamen meer telefoontjes bij de medewerkers binnen dan in het jaar 2000. Het aantal hits op de internetpagina's van de Drugs Infolijn steeg opnieuw spectaculair. In 2001 werden de pagina's met drugsinformatie 179.318 maal geraadpleegd(gemiddeld 491 hits per dag), tegen 115.563 in 2000.

De Drugs Infolijn bestaat inmiddels zes jaar en speelt een belangrijke rol in het geven van informatie over drugs en druggebruik in Nederland. De lijn kan 24 uur per dag gebeld worden. Bellers kunnen rekenen op duidelijke en betrouwbare informatie. Zij kunnen anoniem blijven en geheimhouding is verzekerd.

Stijging persoonlijke gesprekken
Gekozen kan worden uit het toezenden van voorlichtingsmateriaal over drugs of een persoonlijk gesprek met een medewerker. In 2001 koos 11.017 ofwel 34% van de bellers voor een persoonlijk gesprek; in 2000 was dit nog 9.816 (28%). Over het algemeen bellen er meer vrouwen dan mannen. Vrouwen bellen het meest over het gebruik van een ander, terwijl mannen bellen over hun eigen gebruik. De Drugs Infolijn wordt het meest gebeld door gebruikers, gevolgd door leerlingen/studenten. De meeste vragen gaan over druggebruik in het algemeen. Bij de drugs worden de meeste vragen gesteld over hasj en weed, daarna over XTC en vervolgens over cocaïne. Daarbij wordt vooral gevraagd naar de risico's. Als er wordt doorverwezen, is dat in een kwart van de gevallen naar een instelling voor verslavingszorg (25%). Op de tweede plaats staat de huisarts (16%).
Van de bellers kent 12% de Drugs Infolijn via een intermediaire instelling, 11% heeft al eens eerder gebeld en 10% belt naar aanleiding van een folder.
In 2001 werd de lijn het meest gebeld in de maanden januari, februari en november. De piek in november is te verklaren doordat de voorlichtingscampagne Drugs, laat je niets wijsmaken?! van de afdeling Preventie van het Trimbos-instituut toen aan de gang was. Het nummer van de Drugs Infolijn stond centraal in alle uitingen.

Voorlichtingsmateriaal
Bij het voorlichtingsmateriaal is het zg. werkstukpakket een groot succes. Evenals in het jaar 2000 is hier veel vraag naar. Op de tweede plaats komt de folder over heroïne. Naast folders beschikt de Drugs Infolijn over een serie A4-tjes Informatie. Hierin staat kort en bondig informatie over een nieuw middel of onderwerp. In 2001 was er veel interesse naar informatie over GHB, de A4-tjes hierover werden dan ook vaak verstuurd.


---

---

Voor nadere informatie:
Harald Wychgel, tel. 030 - 297 11 16, voorlichter Trimbos-instituut.

Bezoekadres: Da Costakade 45, Utrecht.
Postadres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht.
Telefoon (030) 297 11 00
Fax: (030) 297 11 11

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Aantal internetraadplegingen over drugs stijgt fors '
Lees ook